Innovationsgarage, prototyper og kalkmålinger

Tæt samarbejde mellem Koncern Miljø og Videncenter for Innovation og Forskning.
Koncern Miljø (KMI) og Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) har indledt et tæt samarbejde om Offentlig-Privat Innovation (OPI), som er et strategisk satsningsområde i Region Hovedstaden. Samarbejdet har foreløbig ført til åbning af en innovationsgarage og et projekt om målinger i kalk.

OPI - hvad og hvorfor?

OPI er, når offentlige og private parter sammen udforsker og udvikler nye innovative løsninger. Et innovationsprojekt tager udgangspunkt i en konkret udfordring med et specifikt behov, som skal løses. Det vil sige, at der arbejdes med behovsdreven innovation, som også har ledelsernes opbakning. Projektets løsning kan være et produkt, en proces eller noget helt tredje.

Når OPI er vigtigt for Region Hovedstaden, er det fordi, at innovative samarbejder er med til at løse problemstillinger, som fx opleves i klinikken og i regionens andre virksomheder samtidig med, at det skaber vækst for erhvervslivet og nye arbejdsplader i regionen.

Innovationsgarage i Skovlunde

Sidst i 2012 overtog Region Hovedstaden en testgrund i Skovlunde, som nu danner rammerne for Innovationsgaragen.

Innovationsgaragen skal bruges til udvikling og test af nye, energieffektive metoder og funktionsdygtige prototyper til oprensning af jord- og grundvandsforurening, som i stigende grad efterspørges både i Danmark og i udlandet.

De øvrige regioner har også grunde, som kan anvendes til udviklingsformål, så der i alle regioner kan undersøges væsentlige problemstillinger i forhold til jordforurening.

Innovationsgaragen er desuden indrettet som et ”prototypelaboratorium” med bæredygtige materialer og møbler lavet af genanvendelige materialer. Her er det meningen, at regionens medarbejdere, kommuner, universiteter og private virksomheder sammen med VIF og KMI kan skabe innovative løsninger på problemstillinger inden for miljø- og sundhedsområdet.

Innovationsgaragen i Skovlunde”Ambitionen er et idéværksted med ægte værkstedsstemning, hvor man kan smøge ærmerne op og arbejde fokuseret og kreativt på at skabe hurtige prototyper, tænke ud af boksen og videreudvikle nye idéer”, udtaler enhedschef i VIF Susie Ruff.

Målinger i kalk - et konkret OPI-projekt

Et projektkonsortium bestående af private virksomheder, rådgivere, universiteter og eksperter på området samt repræsentanter fra andre brancher er ved at etablere sig med henblik på at udvikle et nyt koncept og metode for undersøgelser og målinger i kalk. Det er nødvendigt for at få præcise data til at bestemme forurening i jord og grundvand. Herudover vil konsortiet skabe de første prototyper til en innovativ nedføringsmetode i kalk.

Projektet er et accelereret innovationsforløb, der gennemføres fra juni-december 2013 med en række aktiviteter. VIF bistår KMI med rådgivning i forhold til projektopstart og -tilrettelæggelse, konsortiedannelse, facilitering og synliggørelse af den værdi, som projektet giver Region H.
Redaktør