Innovationsprojekt kan sikre ældre, medicinske patienter bedre ernæring

Vælg mad på en tablet og se, om du får nok at spise, lyder nyt tilbud til ældre.
For lidt mad og for lidt bevægelse. Det er for mange ældre, medicinske patienter medvirkende årsager til, at helbredet skranter, og de har svært ved at klare sig godt under og efter en indlæggelse. Det problem vil et offentlig-privat innovationsprojekt finansieret af Region Hovedstaden nu gøre noget ved.

Projektet Food’n’Go udvikler et program, en applikation, til en tablet, hvor i første omgang ældre, medicinske patienter kan vælge mad direkte fra køkkenet på Herlev Hospital. Patienterne kan se billeder af maden og vælge det, som de har mest lyst til, og forhåbentlig på den måde få god appetit. Når de har sammensat deres individuelle menu, får de at vide, om den tilfører dem den næring, som de individuelt har brug for. Hvis ikke, kan de straks justere deres valg.

Efter måltidet registrerer patienterne, hvor meget de spiste. Dermed kan de selv, deres pårørende og personalet følge med i, hvordan det går, og om nødvendigt bidrage til at rette op. Nu er det nemlig til at se og forstå, hvilken kost der gavner dem.

Et ud af otte OPI-projekter

”Det er desværre en kendt sag, at mange ældre medicinske patienter ikke får tilstrækkeligt med proteiner og kalorier, når de er indlagt. Vi er ikke så gode til at få registreret kosten på de medicinske afdelinger. Derfor er det en god ting med denne app, at patienterne selv foretager registreringen og får indblik i og indflydelse på deres kost. Det giver dem mulighed for selv at tage affære. Samtidig får personalet overblik over, hvilke patienter de måske kan nøde til at spise lidt ekstra,” siger seniorforsker Tove Lindhardt på Herlev Hospital, som er projektleder på Food’n’Go-projektet.

Appen udvikles i et offentlig-privat innovationsprojekt (OPI-projekt) mellem Herlev Hospital og it-firmaet Tachista. Projektet er et af i alt otte OPI-projekter, som Region Hovedstaden i 2013 finansierer med en særlig pulje på fem millioner kroner. De otte projekter har hver fået op til 750.000 kr. til i løbet af få måneder at afklare, om de innovative ideer har potentiale til at blive taget i brug til gavn for borgerne i regionen og andre steder.

Food’n’Go-projektet vil i projektperioden udvikle appen, så den bliver klar til test. Udviklingen sker i dialog med patienter og personale på Medicinsk Afdeling O på Herlev Hospital. Samtidig er forskningsassistent Brigitte Bang tilknyttet projektet, så effekten af programmet i sidste ende kan blive dokumenteret ved forskning.

Food’nGo-applikationen udvikles i samarbejde med patienterne. Her er det antropolog Mai Hoberg i dialog med en patient foran en tablet. Foto: Brigitte BangFood’nGo-applikationen udvikles i samarbejde med patienterne. Her er det antropolog Mai Hoberg i dialog med en patient foran en tablet. Foto: Brigitte Bang

Store perspektiver i at bruge tablets

Direktionen på Herlev Hospital har udpeget projektet til en af de innovationsindsatser, der fokuseres på, og det er tanken at udbrede brugen af tablets til mange patientgrupper på hospitalet.

”Tablets kan også bruges til at motivere til og registrere fysisk aktivitet, mens man er indlagt, så man kommer hjem så stærk som muligt - eller i ambulant regi som understøttelse af behandlingen. For eksempel er ambulante patienter, der får kemoterapi, den næste gruppe, vi udvikler en app-løsning for. De har også en udfordring i at få nok at spise, ligesom det har vist sig, at motion kan understøtte dem i at tåle kemobehandlingen bedre,” siger Tove Lindhardt, der også nævner smerteregistrering og -behandling samt koordinering af overgangen fra hospital til kommunal pleje som oplagte områder at bruge tablets på.

Fordelen ved et værktøj som tablets er, at de giver patienter og pårørende mulighed for at opnå ’empowerment’, siger Tove Lindhardt. Det betyder, at patienterne bliver i stand til at overskue deres situation og handle til eget bedste.

Et antropologisk studie på Herlev Hospital forud for OPI-projektet viser, at det kan være en stærkt forvirrende oplevelse for en ældre, medicinsk patient at blive indlagt. Patienten ligger typisk i sengen og ved ofte ikke, hvornår der er stuegang, blodprøvetagning, mad eller andre aktiviteter.

”På den baggrund er det faktisk et stort fremskridt selv at kunne bestille den mad, man gerne vil have og forinden at have set et billede af maden, som forhåbentlig stimulerer appetitten,” siger Tove Lindhardt.

For hospitalerne vil det medføre flere fordele, når patienterne i fremtiden bestiller mad direkte fra køkkenet via Food’n’Go-appen. Det sparer arbejdskraft på afdelingen og andre steder i huset, når der er færre hænder involveret i processen fra køkken til patient. Samtidig viser forskningen, at kvaliteten af pleje og behandling bliver højere, når patienten får bedre mulighed for at samarbejde om at nå målet med behandlingen. Det betyder ’hurtigere hjem’ og færre udgifter pr. patient på hospitalet.

​Enormt samfundsøkonomisk potentiale

Food’n’Go-app’en udvikles ’bag skærmen’ på en teknologisk platform, som kan fungere som grundlag for mange andre services på en tablet, fortæller partner i Tachista, Jon Henningsen.

”Vi tænker os rigtig godt om, når vi designer og udvikler, så løsningen kan blive et ’starting point’ for mange nye tilbud til patienter, pårørende og personale. I et samfundsøkonomisk perspektiv er der et enormt potentiale her. Patienter og pårørende får øget livskvalitet, og samfundet vil have færre udgifter, når patienterne bliver bedre ernæret og får mere motion,” siger Jon Henningsen.

Tachista har valgt at deltage i projektet uden at få honorar for timerne.
”Vi gør det, fordi det er spændende, og fordi vi selvfølgelig håber, at der vil være forrentning i det for os, når vi bagefter sammen med Herlev Hospital er helt i front inden for den her form for velfærdsteknologi,” siger Jon Henningsen.

Videncenter for Innovation og Forskning under Region Hovedstaden bidrager med rådgivning til OPI-projekterne.

Tekst Marianne Bom, journalist
Redaktør