Innovationsworkshop styrker samarbejdet på tværs af afdelingerne

Udbytterig workshop for Økonomi- og Planlægningsafdelingen på Glostrup Hospital.
Der var fokus på kreativ nytænkning, medinddragelse og samarbejde i afdelingen, da Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) afholdt en innovationsworkshop for ca. 25 medarbejdere fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen på Glostrup Hospital.

Hvorfor en workshop?

Økonomi- og Planlægningsafdelingen havde arrangeret VIF til at holde en workshop, fordi de ønskede at få et bedre kendskab til innovation samt hvilke processer og metoder, der kan anvendes, når der skal arbejdes med innovation i hverdagen.

Aktiv deltagelse

Omdrejningspunktet for workshoppen var et innovationsspil, der er udviklet af VIF, som medarbejderne skulle gennemspille og herigennem opnå større indsigt i innovationsprocesser og metoder. Innovationsspillet sikrede en aktiv deltagelse af alle medarbejderne samt en fælles forståelse af begrebet innovation.”Ved at alle medarbejdere arbejder sammen skabes et fælles sprog og en fælles tilgang til arbejdet med innovation for alle i afdelingen” fortæller Thit Fredens og Eva Jacobsen, der er innovationskonsuler i VIF. ”Via workshoppen fik vi bragt innovation fra et abstrakt til et konkret plan, hvor vi alle kan være med” supplerer Mette Schousboe, der er økonomi- og planlægningschef på Glostrup Hospital.

Tværfaglighed skaber innovation

Spillet skabte en fællesskabsfølelse på tværs af de forskellige fagligheder, der optræder i afdelingen. Spillet understregede det givende i at bringe forskellige fagligheder sammen, ligesom når man arbejder med innovation. ”Det var en rigtig god måde at få samlet de forskellige fagligheder i afdelingen. Det var med til at skabe rum for kreativitet og mulighed for at nytænke løsninger på afdelingens udfordringer”, udtaler Vibeke Løgstrup, der er leder af planlægningsfunktionen.

Innovation i afdelingen

Medarbejderne gik fra workshoppen med en bedre forståelse af det udbredte begreb innovation samt de tilhørende processer og metoder. Samtidig gav innovationsspillet dem praktisk erfaring med konkrete værktøjer, som kan anvendes fremadrettet i afdelingens innovationsprojekter.

Sidst men ikke mindst fik medarbejderne taget hul på områder i deres egen afdeling, der har innovationspotentiale, og som evt. kunne udmønte sig i et innovationsprojekt. ”Vi har taget spillepladerne med hjem, og jeg tror, at de bliver godt slidt. Så måske vil vi en dag bede om nogle friske!” slutter Mette Schousboe.Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) tilbyder at holde workshops som et led i udmøntningen af Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020.

Eksempler på innovationsworkshops afholdt af VIF:

• Matchmaking-workshop mellem klinikere, forskere og private virksomheder.

VIF/Koncern Byggestyring/It, Medico og Telefoni /Medico Innovation. Ved workshoppen blev klinikere, forskere og virksomheder matchet ud fra centrale emner inden for sundhed.

• Matchmaking-workshop mellem klinikere, forskere og Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) og Glostrup Hospital.

Ved workshoppen blev der udarbejdet en rammeaftale for forsknings- og innovationssamarbejde mellem øjenafdelingen på Glostrup Hospital og DTU Fotonik.

• Innovationsworkshop, Børneafdelingen, Herlev Hospital.

Afdelingen spillede innovationsspillet og fik sat fokus på innovation samt hvilke innovationsprocesser og -metoder, de kan arbejde videre med i deres hverdag på børneafdelingen.

• Workshop om Binge Eating Disorder, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens psykiatri.

VIF har indgået i et forløb i forhold til at udvikle et nyt behandlingskoncept for folk med BED. I forløbet indgik bl.a. to workshops.

• Innovationsworkshop, Nyt Hospital Nordsjælland.

Udvalgte medarbejdere blev præsenteret for innovationsspillet. Ved workshoppen var der fokus på at opnå konsensus ift. definitionen af innovation herunder innovationsprocesser og metoder i Region Hovedstaden.

• Innovationsworkshop, Koncern Økonomi.

Afdelingen spillede innovationsspillet og opnåede dermed indsigt i innovationsprocesser og -metoder, som de kan arbejde videre med i deres hverdag.

• Kick-off workshop, Professionshøjskolen Metropol.

Workshoppen havde fokus på at sammensætte en arbejdsgruppe til et projekt vedr. apopleksi. Deltagerne fik kendskab til innovationsprocesser og -metoder ift. opstart, drift og afvikling af deres projekt.

• Innovationsworkshop, Thoraxanæstesiologisk afsnit, Rigshospitalet.

VIF havde i samarbejde med afdelingen skræddersyet innovationsspillet, så afdelingen spillede sig igennem innovationsfaser og -metoder, der var målrettet udfordringer i deres afdeling
Redaktør