Laboratorier på størrelse med en fingernegl

Herlev og Hvidovre Hospital med i tværfagligt projekt til 61 mio. kr.
Når en patient bliver indlagt på et hospital, bliver der ofte taget en blodprøve, så man kan afgøre, om patienterne har infektioner eller andre sygdomme. Den ideelle behandling kan forsinkes, fordi der er lang analysetid på blodprøver.

I samarbejde med biotekvirksomheder ser forskere fra PolyNano Centeret på muligheden for at designe laboratorier i ministørrelse – såkaldte biochips, som hurtigt og effektivt kan foretage mange analyser. Det forventes, at det fremover bliver muligt at foretage mange af laboratorieanalyserne ved patienterne og dermed få et hurtigere resultat.

Det strategiske forskningscenter PolyNano sigter mod at blive det danske kompetencecenter for produktionsmoden fabrikation af ”Laboratorier-på-en-chip” (LoC) biochips af plastic.

Stor tværfaglighed med deltagelse af bl.a. Herlev og Hvidovre Hospital

Centrets forskning er bygget op omkring udvikling af biochip til fem konkrete brugere fra hospitaler til biotekfirmaer, og forskningen er tværfaglig. Udover danske forskningsinstitutioner, hospitaler og firmaer indgår også partnere fra bl.a. Tyskland og USA.

Henrik Westh, professor på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, arbejder med multiresistente bakterier og forebygger, at de smitter på hospitaler og spredes i samfundet. Han er i samarbejde med forskere fra PolyNano med til at udvikle en biochip, der kan typebestemme disse bakterier. Biochippen vil kunne typebestemme hurtigere og billigere end hel genom sekventering og kan hermed gøre overvågning og intervention mere tidstro.

Herlev Hospital er ligeledes en del af projektet, og her arbejder professor Inge Marie Svane med immunterapi i kræftbehandling. Hun er, i samarbejde med en forsker fra PolyNano, med til at udvikle en biochip, der kan finde de immunceller i patienternes blod, som hjælper med at bekæmpe kræftcellerne. Biochippen kan gøre dette mere effektivt, og dermed forstærke behandlingen.

Inge Marie Svane og forskningscentret, Center for Cancer Imm​unterapi (CIT), modtog tidligere i år Region Hovedstadens Global ​Excellence-pris, og DTU’s Institut for Mikro- og Nanoteknologi, som også er en del af PolyNano, fik prisen i 2011.

Se video om projektet


Stort markedspotentiale

Udover de videnskabelige artikler og ph.d.-afhandlinger, der kommer ud af projektet, opbygges netværk og kompetencer hos de biotekvirksomheder, som er tilknyttet forskningsprojektet. Målet er, at biotekvirksomhederne i fremtiden vil kunne gå ud og tilbyde produkter, der ligner det, som er udviklet hos PolyNano.

PolyNano bliver dermed et internationalt forskningsmæssigt kraftcenter og kan samtidig fungere som katalysator for udvikling og produktion af fremtidens biochips i Danmark, sådan at vi, som en lille nation, kan få del i det store markedspotentiale, der er i denne nye teknologi.

Projektoplysninger

  • Projekttitel: PolyNano – Strategisk forskningscenter i præcisions og nano-skala masse replikation af polymer biochips
  • Bevillingsmodtager: Professor Anders Kristensen, DTU Nanotech
  • Bevilget beløb: DKK 37,0 mio. fra Det Strategiske Forskningsråd
  • Samlet budget: DKK 61,0 mio.
  • Projektpartnere: Institut for Mikro- og Nanoteknologi, DTU Nanotech; Institut for Mekanisk Teknologi, MEK DTU; Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet; Statens Seruminstitut; Herlev Hospital; Hvidovre Hospital; Teknologisk Institut; Dansk Fundamental Metrologi; DELTA; NIL Technology ApS; Atonomics A/S; Sophion Bioscience A/S; InMold Biosystems A/S; Aquaporin A/S; ThinXXS Microtechnology AG, Tyskland; micro resist technology GmbH, Tyskland; McGill University, Canada; Fudan University, Kina; Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland; Princeton University, USA
  • Periode: 2011 – 2016
Redaktør