Logistikprojekt i fuld gang - der skal styr på varer og medicinske effekter på hospitalerne

Det skal være slut med svind og overbestilling pga. manglende overblik.
Logistikprojektet, Healthcare Asset Tracing (HAT), skal hjælpe hospitaler med at få bedre styr på varer og medicinske effekter. Det sker ved hjælp af GSM-teknologi og Radio Frequency IDentification tags; dvs. chips, som vi allerede kender dem fra nøglekort og mange andre ting i vores dagligdag.

Projektet, som bl.a. har deltagelse af Herlev Hospital og Aalborg Sygehus samt en række relevante aktører i forsyningskæden, er sat i søen med henblik på at skabe et bedre overblik over logistikken og dermed yde en bedre og billigere service.

Med løsningen bliver arbejdsgange mindre besværlig og mindre ressourcekrævende, og patienter kommer til at opleve bedre kvalitet samt øget patientsikkerhed. Projektet har netop afsluttet en indledende brugerundersøgelse på Herlev Hospital.

Undersøgelse på Herlev Hospital vedr. trykaflastningsmadrasser

På Herlev Hospital har ledelsen indført en nul-tolerance overfor tryksår. Derfor er det vigtigt, at den rigtige trykaflastnings-forebyggende madras er til stede hos den rigtige patient, når behovet er der. Der er tale om meget dyre specialmadrasser, og derfor er det vigtigt at reducere antallet og udnytte de rådelige madrasser bedst muligt.

Forenklet figur over dem der er i berøring med madrasserne

Når Arjohuntleigh afleverer madrasserne på hospitalet, starter en hel lille rejse, før de ender hos den rigtige patient, og spørgsmål som; hvor er madrassen, hvem har afleveret den, hvornår bliver den hentet, hvor blev den sidst set osv. opstår ofte.

Resultater af undersøgelsen

Undersøgelsen var først og fremmest fokuseret på arbejdsgange, flow, og madrassernes rejse fra aflæsningssted til patient, og der blev identificeret fem behov hos portører og sygeplejersker:
  • Portørerne peger på sengemangel som et grundlæggende problem. Der hvor madrasserne bliver læsset af, mangler der senge til at aftage dem.
  • For at give en bedre forståelse bør portørerne oplæres i den kliniske vigtighed af, at den rette madras leveres på det rigtige tidspunkt. Minimering af tid, før den bestilte madras når frem, er fx meget vigtigt for et ulmende tryksår, og en fejllevering kan få store konsekvenser for den enkelte patient.
  • En gang dagligt re-screenes patientens behov for en specialmadras, og den arbejdsopgave opleves som unødvendig hos plejepersonalet, fordi hver patient i forvejen screenes dagligt.
  • Det er vigtigt for plejepersonalet at vide hvor og hvornår madrassen afleveres, så de ikke selv skal tjekke hele tiden.
  • Ved nyt personale i forbindelse med ferie/afløsning halter den elektroniske registrering mht. bestilling osv.
Resultaterne er blevet præsenteret, bl.a. vha. videoklip, for de parter i HAT-projektet, som står for den teknologiske del, og de har allerede mange ideer til forbedringer mht. madrassernes ”flow” og til hvor chiplæserne skal installeres.

​Next step

Den næste udfordring er en pilottest på madrasserne. Herudover skal de forskellige teknologier spille sammen rent it-mæssigt, før brugerne er sikret succes.
Redaktør