Lovende forskningsprojekt i en ny og anderledes struktur

Muligt kommercielt potentiale for nyt lægemiddel mod leddegigt.
To forskere på Rigshospitalet er i gang med at undersøge det kommercielle potentiale forbundet med deres videnskabelige arbejde, herunder muligheden for at etablere en ny virksomhed. Det drejer sig om overlæge Claus H. Nielsen, der er chef for Institut for Inflammationsforskning, og Dres Damgaard, som netop er færdiguddannet kandidat i biomedicin samme sted.

Nyt lægemiddel til behandling af leddegigt

Projektet tager udgangspunkt i instituttets mangeårige arbejde med inflammatoriske sygdomme og koncentrerer sig om muligheden for at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af bl.a. leddegigt (reumatoid artrit) med et mere logisk molekylært mål end den eksisterende behandling. Forskerne håber således, at det pågældende lægemiddel, hvis det kan færdigudvikles med succes, kan adressere nogle af de mangler, som den eksisterende behandling efterlader på trods af introduktionen af en række relativt, lovende nye stoffer.

Stærke samarbejdspartnere

Forskningen vil blive forsøgt kommercialiseret i regi af Copenhagen Spin-outs, - et ambitiøst forsøg på at skabe en række nye, bioteknologiske virksomheder baseret på offentlig forskning herunder den forskning, som udføres på universitetshospitalerne i Region H. I samarbejdet deltager udover Region H. også Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, organisationerne Dansk Biotek og Lægemiddelindustriforeningen samt en række investorer, herunder NovoSeeds og SEED Capital.

Copenhagen Spin-outs samler erfarne kræfter

Det interessante for de to forskere er, at de gennem Copenhagen Spin-outs har fået mulighed for at diskutere det kommercielle potentiale i deres forskning (og ikke mindst drømmen om at se den realiseret i form af et færdigt lægemiddel) med en række erfarne personer, som allerede har prøvet det, som Claus og Dres nu skal i gang med.

Det er således lykkedes at involvere Eva Steiness, tidligere direktør for forskning og udvikling hos H. Lundbeck og medstifter af Zealand Pharmaceuticals, nu CEO i det børsnoterede, norske selskab Serodus, og Ole Bitsch-Jensen, som gennem sit mangeårige arbejde hos SEED Capital har stor erfaring med opstart af bioteknologiske virksomheder. Sidst men ikke mindst har man også været i stand til at tiltrække Jørgen Petersen, der udover en fortid som leder af Reumatologisk Afdeling på netop Rigshospitalet har erfaring med udvikling af lægemidler fra både Genmab og Symphogen.

Offentlig-industriel synergi

Samarbejdsformen er i god overensstemmelse med Copenhagen Spin-outs overordnede mål om at øge succesraten for opstartsvirksomheder skabt i offentligt regi ved lade engagerede forskere arbejde aktivt sammen med erfarne eksperter med industriel erfaring.

”Uden de drøftelser, vi har haft med erfarne personer i og udenfor Copenhagen Spin-outs, ville vi aldrig have tænkt i muligheden for at danne et firma”, udtaler Claus H. Nielsen.

”Som forskere har vi nok været tilbøjelige til at tænke i rent akademiske baner og forestillet os i bedste fald på et tidspunkt at tilbyde vores idé til nogle af de etablerede, multinationale medicinalfirmaer med henblik på kommercialisering. Den feedback, vi har fået fra vort ekspertpanel, har i høj grad opmuntret os til at forsøge at fremskynde udviklingen af et kommercielt produkt inden for rammerne af et nyt firma uden nødvendigvis at gå på kompromis i forhold til at publicere vore fund videnskabeligt”.
Redaktør