Midler fra pulje til offentlig-privat innovationssamarbejde uddelt

Spændende, innovative projekter mellem hospitaler og erhvervslivet får støtte.
Der har været stor interesse for Videncenter for Innovation og Forsknings (VIFs) pulje rettet mod Offentlig-Privat Innovationssamarbejde (OPI). VIF modtog således 29 ansøgninger til spændende innovationsprojekter med en bred fordeling i kliniske områder. Ansøgningerne fordelte sig på ni hospitaler og den Sociale Virksomhed. Fire meget forskellige projekter fra henholdsvis Herlev, Hvidovre, Gentofte og Nordsjællands Hospitaler modtog støtte.

OPI-puljen

Formålet med Region Hovedstadens OPI-pulje er at fremme samspillet mellem sundhedsvæsenet og det private erhvervsliv om bl.a. udvikling og eksport af velfærdsteknologi.

Puljemidlerne danner grundlag for udvikling og etablering af de fire offentlig-private innovationsprojekter (OPI), hvor regionens hospitaler, stabe og virksomheder innoverer i parløb med private virksomheder.

De fire projekter, som har fået støtte via OPI-puljen, er blevet vurderet til at have potentiale til at kunne skabe vækst i regionen, nye arbejdspladser og have et stort eksportpotentiale. Flere projekter viser en høj risikovillighed for de involverede parter. Med andre ord betyder det, at ny grund afsøges med henblik på at skabe nye løsninger med stor innovationshøjde og kommercielt potentiale.

Projekttitel

Hospital

Food ’n’ GO - støtte til øget kostindtag og fysisk aktivitet vha. teknologi
Herlev
Hospital
”O2matic” – bedre monitorering og iltregulering hos KOL-patienter
Hvidovre Hospital
Ung med diabetes: Kan en app give et sammenhængende overflytningsforløb?
Nordsjællands Hospital
Kan robotarme arbejde side om side med sundhedsprofessionelle på biokemiske afdelinger?
Gentofte Hospital

Assistance på sidelinjen fra VIF

Undervejs i projekternes proces leverer VIF rådgivning og bistand til i form af støtte til synliggørelse af projekterne både internt i regionen og eksternt i relevante medier, hjælp til tilrettelæggelse af projektforløbene og innovationsworkshops, formulering af samarbejdsaftaler mv.

VIF inviterer endvidere projektkonsortierne til fælles ”OPI-Cafeer”, hvor disse kan møde hinanden i et uformelt miljø, netværke på tværs, drøfte relevante fælles problemstillinger, hente inspiration til projekterne hos hinanden og hos VIFs konsulenter.
Redaktør