Mobilteknologi i sundhedssektoren – hvordan tackler vi det inden for og på tværs af landegrænser?

Spændende seminar i Bruxelles om projektet MovingLife.
EU ønsker at fremme og regulere brugen af mobilteknologi i sundhedssektoren, kaldet ”mHealth”, til gavn for borgere, sundhedsprofessionelle, industri og samfund. Spørgsmålet er blot hvordan?

Projektet MovingLife, som er finansieret af EU’s 7. rammeprogram, er med til at accelerere anvendelsen af mHealth ved at identificere tendenser og udvikle fremtidsscenarier for, hvordan mHealth udvikler sig inden for de næste 15-20 år. Projektet giver input til, hvor langt man er med at implementere mobile sundhedsløsninger i EU, og hvilke tendenser, der præger området. Region Hovedstaden/VIF er en del af projektgruppen for MovingLife.

mHealth seminar i Bruxelles

Den 18. april 2013 var VIF med til at gennemføre seminar om mHealth i Bruxelles som en del af projektet. Dagen bød på 18 korte oplæg fra internationale indlægsholdere og eksperter efterfulgt af debat mellem repræsentanter fra bl.a. patientforeninger, private virksomheder, NGO’er og sundhedssektoren.

Nogle af oplægsholderne til konferencen den 18. april 2013

Forberedelse af seminaret

Forud for seminaret har kræfterne bag projektet MovingLife udarbejdet en række retningslinjer for fremtidig brug af mHealth. Retningslinjerne er baseret på litteraturstudier af eksisterende mHealth projekter fra forskellige europæiske lande, interviews og workshops.

Udover de mere traditionelle dataindsamlingsmetoder har Region Hovedstaden bidraget med en innovationssimulation fra Dansk Institut for Medicinsk Simulation på Herlev Hospital. Her simulerede en kvindelig KOL-patient, sammen med en lungemedicinsk overlæge og sygeplejerske, fremtidig brug af sundhedsmobilteknologi på en forretningsrejse i udlandet. Undervejs dukkede mange uafklarede spørgsmål op, eksempelvis:

  • Skal hun kommunikere med egen læge, inden hun kontakter det udenlandske system?
  • Hvad gør hun, hvis hun mister sit device eller data i taxaen på vej til hospitalet?
  • Hvordan overfører hun data til den udenlandske læge?
  • Må den udenlandske læge få adgang til hendes journal?
  • Må den udenlandske læge skrive i hendes journal?
  • Hvad hvis den udenlandske læge og patientens egen læge ikke er enige om behandlingen?

Se en k​​ort film der illustrer simulationsprocessen

Barrierer ved mobile sundhedsløsninger

Et af formålene med MovingLife er at give indsigt i, hvilke barrierer man typisk møder, når mobile sundhedsløsninger skal udvikles og implementeres. I løbet af seminaret blev der fx peget på, at juraen omkring mHealth er meget uklar. Leverandører efterspørger en produktkategorisering for mHealth-løsninger. Patienter efterspørger tryghed i brugen og erhvervelsen af fx apps, så de sikrer sig, at app’en er driftsikker og baseret på evidensbaserede anbefalinger.

Kortlægning af mHealth undervejs

De mange kommentarer og anbefalinger fra seminaret vil blive integreret i en kortlægning over mHealth i EU. Læs mere om projektet på MovingLifes hjemmeside.
Redaktør