Nu lyder startskuddet til indsamling af data til forskningsevaluering

Danmarks Statistik udsender i disse dage det årlige spørgeskema.
Spørgeskemaet danner grundlag for den nationale forskningsstatistik på hospitalerne.

Få et overblik over de vigtigste deadlines

  • I uge 10-12 i marts kan ansatte fra Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) komme ud på de enkelte hospitaler og fortælle om resultaterne af evalueringerne fra 2008-2011. Herudover vil der være hjælp til afklaring af eventuelle spørgsmål vedr. 2012-spørgeskemaet fra Danmarks Statistik.
  • Ved ugangen af marts skal alle publikationer fra 2012 været registreret i forskningsregistreringssystemet PURE – dette også af hensyn til hospitalernes egne årsrapporter.
  • Ved udgangen af maj skal alle hospitaler og afdelinger have afleveret validerede data i spørgeskemaet til VIF.
  • I maj og i begyndelsen af juni valideres de indkomne svar yderligere af VIF i samarbejde med de enkelte hospitaler og afdelinger.
  • Den endelige forskningsevaluering af 2012-data skal være færdigbehandlet inden sommerferien af hensyn til den videre proces og brug af data.
God arbejdslyst til alle!
Redaktør