Ny pulje på 3 mio. kr. til korte innovationsforløb mellem hospitaler og erhvervsliv

Den 11. marts 2013 lanceres en åben pulje til offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI).
OPI-puljen afspejler regionsrådets beslutning om at målrette 3 mio. kr. til nye, værdiskabende OPI-samarbejder i Region Hovedstaden. I disse samarbejder udforsker og udvikler offentlige og private udviklingspartnere sammen nye innovative løsninger inden for eksempelvis telemedicin, medico, sammenhængende patientforløb og miljøudfordringer. Innovationssamarbejdet gennemføres i en afgrænset periode for at skabe hurtige resultater, der kan videreføres til prototype og test.

​Projekterne skal ligge inden for fire temaområder

Puljen retter sig mod projekter, som kan skabe ny værdi for regionen. Hospitalsafdelinger, der fx allerede samarbejder med en eller flere virksomheder inden for nedenstående fire temaområder, kan bruge den nye pulje til at bringe forløbet videre og skabe konkrete resultater via et komprimeret og effektivt forløb.

Temaområderne, som er defineret i Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020, er: 
  • Patientbehandling og -forløb 
  • Tværsektorielt samarbejde 
  • Teknologi, byggeri og grøn vækst 
  • Samarbejde med erhvervsliv og videninstitutioner

OPI-puljemidlerne kan bl.a. bruges til: 

  • ekstern bistand til vurdering af innovationshøjde og markedspotentiale 
  • identifikation af samarbejdspartnere 
  • facilitering af innovationsworkshops mv.

Fire til fem markante projekter i 2013

Det er målet, at den åbne innovationspulje inden udgangen af 2013 vil have dannet grundlag for udvikling og etablering af minimum fire til fem markante offentlig-private innovationsprojekter i regionens sundhedsvæsen. Projekterne vil involvere regionens hospitaler, stabe og virksomheder samt private virksomheder.

Søg puljen senest den 29. april 2013 kl. 12.00

Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) forventer at offentliggøre selve opslaget den 11. marts 2013, hvorefter ansøgninger kan indsendes, og der kan søges om op til 750.000 kr. pr. projektgruppe. Et internt bedømmelsesudvalg med koncerndirektør Kim Høgh i spidsen beslutter, hvilke projekter der skal bevilges støtte. Udvalget sekretariatsbetjenes af VIF.

Ansøgerne får tilbagemelding senest den 17. maj 2013, og de bevilgede projekter lukker senest 30. november 2013. Er der ikke tilstrækkeligt mange kvalificerede ansøgninger ved 1. runde gennemføres en 2. runde med frist 1. august 2013.
Redaktør