Nye muligheder for din forskningskarriere

Kom på forskningsophold i Massachusetts eller få tilskud til udarbejdelse af internationale ansøgninger.
I 2013 er der afsat 3 mio. kr. til de to nye initiativer, som er en del af Handlingsplan 2013-2014 for Politik for Sundhedsforskning 2020. Handlingsplanen har bl.a. fokus på udvikling af strategiske samarbejder og forstærket indsats for tiltrækning af forskningsmidler fra særligt EU og NIH samt udvikling af strategiske internationale forskningssamarbejder med bl.a. Commonwealth of Massachusetts.

Fælles for opslagene er, at ansøger skal være ansat ved en af Region Hovedstadens hospitaler, psykiatri eller øvrige virksomheder. Der er løbende ansøgningsfrist, og svar kan forventes inden for 1-3 måneder. Ansøgningerne bedømmes af et panel bestående af kompetente forskere med stor erfaring i internationalt samarbejde.

Forskningsophold i Massachusetts

Programmet henvender sig til såvel yngre forskere som seniorforskere.

Programmets primære formål er:
  • at fremme nye samarbejder mellem stærke internationale forskningsmiljøer inden for sundhedsområdet
  • at udvikle allerede eksisterende forskningssamarbejder
  • at indhente nye metoder og ny viden til regionen til gavn for sundhedsvæsenet og udvikling af behandlinger
Midler: 1 mio. kr. i 2013, hvoraf der kan søges om op til 150.000 kr. til udgifter i forbindelse med et forskningsophold ved en institution i Massachusetts. Man kan ikke søge om løn- samt driftsmidler.

Tilskud til udarbejdelse af internationale ansøgninger


Programmet henvender sig primært til:
  • stærke og veletablerede forskergrupper i Region Hovedstaden, som kan løfte koordinatorrollen ved en EU-ansøgning eller være hovedansøger på en større NIH-ansøgning
  • spirende forskningsmiljøer, som har nok kvalitet og potentiale til på længere sigt at løfte koordinatorrollen ved EU-ansøgninger eller være hovedansøger på en større NIH-ansøgning.
Programmets primære formål er:
  • at udvikle flere markante forskningssamarbejder mellem førende internationale forskningsmiljøer og miljøer i Region Hovedstaden
  • at modtage flere bevillinger fra EU og NIH, hvor hovedansøgeren er fra Region Hovedstaden
Midler: 2 mio. kr. i 2013, hvoraf der kan søges om op til 200.000 kr. til at forberede en fællesansøgning.
Redaktør