Nysgerrig på det nye EU-rammeprogram?

Arbejdsprogrammerne i Horizon 2020 tager form - meget tyder på mere åbne projekter.
​EU er i fuld gang med udarbejdelse af arbejdsprogrammerne i det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, og allerede nu er der klare indikationer på hvilke emner, der kan søges i 2014 og 2015.

Brede og mere åbne emner

Selvom arbejdsprogrammerne for 2014 og 2015 først formelt offentliggøres primo december i år, er der allerede nu gode indikationer på programmernes form og indhold. Hvad angår sundhedsforskning, er det tydeligt, at EU har lyttet til forskernes ønske om brede og mere åbne emner.

Væk er FP7’s meget specifikke emner, der var målrettet bestemte sygdomme og/eller metodologiske tilgange. I stedet har EU fremlagt en række store forsknings- og innovationsmæssige udfordringer, de ønsker løst – gerne vha. samarbejde mellem forskellige faglige discipliner på tværs af sektorer.

Det ser også ud til, at EU på en del områder er villige til at støtte meget store projekter med beløb på helt op til 20 mio. euro!

Kontakt VIF for mere konkret viden om programmerne

Inden for ”Societal Challenge 1 – Health, Demographic C​hange and Wellbeing”, på dansk kaldet ”Sundhedsudfordringen”, er de meget bredt definerede emner især slående.

For interesserede vil det være en stor fordel på nuværende tidspunkt at starte overvejelser og forberedelser, og vi vil derfor opfordre til, at du kontakter VIF, hvis du ønsker mere nøjagtig viden om de enkelte programmer.

Regler og rammer - serveret i overskuelig oversigt

Hvis du overvejer at søge Horizon 2020, er det altid en god ide tidligt i processen at orientere sig om regler og retningslinjer.

creoDK har i samarbejde med Styrelsens for Forskning og Innovations Bruxelles-kontor, DANRO, udarbejdet en oversigt på kun 16 sider med svar på en række grundlæggende spørgsmål om regler og processer i Horizon 2020.

Oversigten giver et godt og hurtigt overblik samt et første indblik i både overordnede politikker, strukturen i rammeprogrammet og svar på vigtige spørgsmål om f.eks. regler for deltagelse.
Redaktør