Offentlig-privat innovationsprojekt udvikler robot til KOL-behandling

Tre hospitaler, et universitet og et privat firma vil skabe en verdensnyhed.
Tre hospitaler i Region Hovedstaden, DTU og et privat firma udvikler sammen en verdensnyhed inden for KOL-behandling: En robot, O2matic, som overvåger og justerer den livsvigtige behandling med ilt til KOL-patienter.

Robotten kan sikre patienterne højere kvalitet i behandlingen og kan for knap en tredjedel af patienterne betyde, at de kommer én dag tidligere hjem fra hospitalet. Samtidig aflaster robotten sygeplejerskerne på de lungemedicinske afdelinger. I dag regulerer sygeplejerskerne iltbehandlingen manuelt mange gange om dagen, men takket være O2Matic kan en stor del af monitoreringen og behandlingen i fremtiden foregå automatisk. Dermed får hospitalet frigivet ressourcer til andre opgaver.

Udviklingen af O2Matic sker i et offentligt-privat innovationssamarbejde med støtte fra Region Hovedstadens særlige pulje til OPI-projekter. Projektet er et eksempel på, at det offentlige og en privat virksomhed sammen med et universitet skaber ny teknologi med eksportpotentiale til gavn for både hospitaler, patienter og det private erhvervsliv.

Potentielt stort marked

400.000 danskere lider af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), heraf har 40.000 sygdommen i svær grad. Forværring af sygdommen medfører hvert år omkring 20.000 indlæggelser á gennemsnitligt fem dage.

På verdensplan er der mere end 200 millioner KOL-patienter, så markedet for O2Matic er potentielt meget stort. Der findes i dag ikke et tilsvarende produkt på verdensmarkedet.

Ilt er hjørnestenen i behandlingen af KOL, og det er afgørende for kvaliteten af behandlingen, at iltmætningen i blodet holdes inden for et bestemt snævert interval. Der skal hverken gives for meget eller for lidt.

Lægerne har stadig ansvaret

”Med en prototype af O2Matic (en foreløbig udgave, red.) viser foreløbige resultater, at vi så godt som 100 procent af tiden kan holde KOL-patienternes iltbehandling inden for rammerne. Faktisk er kvaliteten af behandlingen højere end ved manuel regulering,” siger Ejvind Frausing Hansen, specialeansvarlig overlæge i lungemedicin på Hvidovre Hospital og projektleder på OPI-projektet.

Ejvind Frausing Hansen understreger, at O2Matic naturligvis ikke overtager ansvaret for behandlingen. Ansvaret ligger stadig hos lægerne, og sygeplejersker overvåger stadig behandlingen. De bliver tilkaldt af alarmer, hvis patientens tilstand kræver opmærksomhed. O2Matic har kun ’mandat’ til at regulere iltbehandlingen efter anvisninger fra lægefagligt personale.

Ud over Hvidovre Hospital deltager Gentofte Hospital og Herlev Hospital i OPI-projektet. DTU leverer selve robotten, og konsulent- og it-firmaet Pactor er den centrale sparringspartner og softwareudvikler.

En god chance for it-firma

Okan Görgen, proceskonsulent hos Pactor A/S, fortæller, at OPI-projektet for det lille konsulent- og it-firma er en chance for at udvikle sig markant på et nyt marked.

”Vi er med, fordi vi synes, at O2Matic er en god idé. Vi håber på at få et langsigtet samarbejde om robotten og naturligvis også, at udviklingen på et tidspunkt vil skabe vækst i virksomheden,” siger Okan Görgen.

Ideen har været nogle år undervejs, fordi der har manglet finansiering. Bevillingen fra Region Hovedstadens OPI-pulje betyder, at partnerne har penge til at udvikle en prototype og begynde at teste i praksis. Når prototypen er testet, skal det endelige produkt tage form. I praksis kan O2Matic tidligst være på verdensmarkedet i 2016.

Tekst Marianne Bom, journalist
Redaktør