Ophold i udlandet gavner din forskningskarriere

Gro Klitgaard Povlsen, postdoc på Glostrup Hospital, får mulighed for at dygtiggøre sig i USA.
Marie Curie er navnet på den del af ”People”, et særprogram i EU’s 7. rammeprogram, der har til formål at fremme mobiliteten blandt forskere. Forskere støttes bl.a. via individuelle forskningsstipendier til forskerophold i og udenfor EU.

Der findes ni forskellige Marie Curie stipendier, og Gro Klitgaard Povlsen, postdoc fra Glostrup Hospitals Kliniske Eksperimentelle forskningsafdeling, søgte sidste år et ’International Outgoing Fellowship’. Det gives til europæiske forskeres ophold uden for EU, i Gros tilfælde på Department of Pharmacology, University of Vermont i USA. Læs historien om udarbejdelsen af ansøgningen og de fordele et ophold i udlandet giver din forskningskarriere.

Udbytterig workshop og kommentering

I juni 2012 deltog Gro Klitgaard Povlsen i KUs workshop om Marie Curie og senere fik hun sparring på sin ansøgning fra VIF.

- Jeg synes, at Marie Curie workshoppen var virkelig god, det var en god kickstart til min ansøgning. Det var nyttigt at få gennemgået hvert enkelt afsnit i ansøgningen og især at få hjælp til, hvordan man kan differentiere nogle af de punkter, der ellers kan virke som gentagelse. Herudover var det en stor hjælp at få udleveret tidligere ansøgninger, udtaler Gro Klitgaard Povlsen.

Ansøgningen fik 99,1 ud af 100 points i bedømmelse, hvilket er ekstremt højt og utrolig flot!

Ny viden og internationalt netværk

- Marie Curie stipendiet er vigtigt for min karriere. Det har givet mig mulighed for at tage til USA et år og lære en række vigtige teknikker til min fremtidige forskning. Herudover får jeg nyt videnskabeligt input og udvider mit internationale netværk, siger Gro Klitgaard Povlsen.

Hertil kommer, at Marie Curie stipendier er ret prestigefulde, hvilket løfter CV’et, når der skal søges bevillinger senere hen.

”Familietilskud” er en stor fordel

Gros stipendium indeholder, udover lønnen, et månedligt tilskud, et 'mobility allowance', til at dække de ekstraudgifter, der er forbundet med at flytte til og bo i et andet land.

- Jeg har min mand og tre børn med til USA, og det er en dyr fornøjelse med skole, børnehave, sundhedsforsikring, husleje m.m. Så uden ekstra hjælp kan et USA-ophold være svært at få til at gå op økonomisk, hvis man har familie med.

Deltag i gratis arrangementer om Marie Curie

VIF er sammen med KU arrangør af to gratis arrangementer om Marie Curie her i foråret. Den 10. april 2013 er​ der fyraftensmøde om de muligheder, Marie Curie rummer, og den 15. maj 2013 holdes en workshop, hvor der udover oplæg vil være mulighed for at arbejde med egen ansøgning.
Redaktør