Otte OPI-projekter i kapløb med tiden

Offentlig-private innovationsprojekter knokler med nye, nyttige løsninger.
Kan det lade sig gøre at sætte en robot til at håndtere blodprøver side om side med laboratoriepersonale og dermed opnå superhurtige svar fra laboratoriet? Kan spastisk lammede vha. ny teknologi komme til at mestre flere opgaver i egen bolig, så de føler sig endnu mere hjemme?

Det nogle af de spørgsmål, som deltagerne i otte offentlig-private innovationsprojekter i øjeblikket knokler for at finde svar på i Region Hovedstaden. De otte projekter har hver især fået op til 750.000 kr. af Region Hovedstaden til i løbet af få måneder at afklare, om de innovative idéer har potentiale til at blive taget i brug til gavn for borgere i regionen og resten af landet.

Et OPI-projekt er et samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder om at udvikle nye løsninger for patienter, pårørende og handicappede. Der er tale om behovsdrevet innovation, hvor løsningerne bidrager til mærkbare forbedringer for borgerne. Løsningerne kan desuden give den offentlige aktør, f.eks. hospitalerne, fordele, eksempelvis i form af mere effektiv drift. For de deltagende, private virksomheder kan projekterne have potentiale til at blive en god forretning, også på eksportmarkedet.

​​Udfordringer i innovationsprojekter

De otte projekter blev skudt i gang i sommer og afsluttes op mod jul. Her midtvejs i forløbet arbejder alle med høj puls for at nå deres mål inden for tidsrammen. Det fremgik på oktober måneds OPI-café, det andet af i alt tre møder i forløbet, hvor deltagerne udveksler erfaringer og sparrer om fælles udfordringer.

Et offentlig-privat innovationsprojekt er karakteriseret ved, at parterne samarbejder om at udvikle noget nyt, som ikke i forvejen er en ’hyldevare’. I den situation kan det ikke undgås, at man støder på udfordringer undervejs.

Af OPI-cafeen i oktober fremgik det, at nogle af udfordringerne, som deltagerne i de ret komprimerede forløb, knokler for at overvinde, er:
  • Hvordan får man hurtigt en kontrakt på plads mellem den offentlige og private partner, så aftalen er klar, når man skal i gang? Det kan være vigtigt først at sætte folk på opgaven, når økonomi og rettigheder er sikret.
  • Hvad gør man, når man ikke kan få eksterne underleverandører til at levere til tiden og implementere de løsninger, man i projektet har haft intensive drøftelser med brugerne om og lagt et stort designarbejde i?
  • Hvordan når man sit mål på trods af, at der pludselig opstår behov for specialfremstillede materialer fra underleverandører, og de først kan levere om nogle uger?

Penge til at komme det sidste stykke

En fælles udfordring for de otte offentlig-private innovationsprojekter er at skaffe penge til at komme det sidste stykke til implementering, dvs. nyttiggørelse af innovationen. Hvis de i projektet viser, at de har en god løsning til gavn for borgerne, hvordan får de så penge til faktisk at kommercialisere løsningen og tage den i brug?

Derfor gennemgik en chefkonsulent fra Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) på OPI-cafeen i oktober nogle af de muligheder, der er for at søge penge fra:
”Hvis horisonten er, at man gerne vil have penge i 2014, så er det private fonde, man skal fokusere på. Hvis det er sådan, at man gerne vil samarbejde med nogen ude i verden, så hold øje med EU. Det afhænger af projekt, ambitionsniveau, lyst og tid, hvor det er bedst at søge,” sagde chefkonsulent Torben Høøck Hansen, VIF.

P​​atent eller ej

Patentbeskyttelse er et emne, nogle af OPI-projekterne skal tage stilling til. Er det pengene værd at patentbeskytte sin opfindelse eller ej? Hvad koster det, og hvordan gør man?

På OPI-cafeen introducerede chefkonsulent Niels H. Clausen fra VIF regler og vilkår for patentering. Formålet med patentering er at beskytte opfindelsen mod, at andre kopierer den og udnytter den kommercielt.


Tekst Marianne Bom, journalist
Redaktør