Præsenterer dine ideer bedst muligt for ”eurokratiet”

Øg chancerne for at netop din idé reflekteres i et EU-opslag.
Vil du have EU’s hjælp til at virkeliggøre din idé i forskningsprogrammet Horizon 2020? Vil du udbrede det politiske kendskab til dit forskningsfelt, eller mangler EU’s forskningsprogram netop den vinkel, der gør det interessant for dig at søge midler? Du kan fx præsentere din forskning og gode ideer for EU ved at sende skriftligt materiale til Kommissionen eller rejse til Bruxelles og præsentere dem mundtligt ved en workshop eller et seminar.

Mange ideer når dog aldrig særlig langt, fordi de bliver præsenteret forkert. Her får du nogle grundlæggende kommunikationsråd og en lille tjekliste, der kan hjælpe dig på vej til en bedre præsentation af din forskningsidé over for EU.

Less is more – kort og klart er vejen frem

De fleste forskningsprojekter og -ideer baserer sig på komplekse forhold og kan være svære at simplificere. Det kan alligevel betale sig at gøre forsøget. EU’s forskningssystem bliver bombarderet med projektideer og emneforslag fra hele Europa. Derfor kan det betale sig at skille sig ud, og første skridt er at fatte sig i korthed, bruge et klart sprog samt udelade tung baggrundsinformation. VIFs og creoDK’s EU-konsulenter anbefaler, at du ved skriftlig kommunikation holder dig til én koncis side.

Kend din målgruppe – skriv ”EU’sk”

Når du skal ”sælge” en god idé, er det vigtigt at kommunikere på et sprog, modtageren forstår. EU har ansat dygtige fagfolk til at bestyre deres forskningsprogram, men de er ofte generalister i forhold til en specifik forskningsidé. Tag derfor udgangspunkt i EU’s egne tekster og udbyg deres pointer med din idé. På den måde målgruppetilpasser du kommunikationen, så modtagerne i EU kan se sammenhængen mellem ”deres verden” og din idé.

Særprogrammet for Horizon 2020 er et godt sted at blive klogere på EU’s sprog. Her kan du ved en hurtig ordsøgning orientere dig i hovedoverskrifterne for fremtidens forskningsstøtte og afdække, om der er et match med det forskningsemne, du gerne vil promovere. Du kan også tage kontakt til VIF eller creoDK og få hjælp til at ”placere” din ide i en EU-kontekst.

Impact - tydeliggør nytteværdien af din forskning

Under Horizon 2020 vil der mere end nogensinde være fokus på at støtte forskningsprojekter, der har en direkte nytteværdi for omverdenen. Derfor er det meget vigtigt, at du i præsentationen af dit forskningsemne tydeliggør de socioøkonomiske perspektiver ved dit projekt. Benyt fx nedenstående tjekliste til at indkredse de aspekter, du bør inddrage.

Tjekliste - du bør kunne svare på nedenstående, inden du kommunikerer til EU


Hvad gør din idé interessant for EU?
EU støtter af princip kun forskning, der løses bedst på tværs af nationale landegrænser, og som ikke kan løftes af et enkelt nationalt forskningsprogram. Overvej derfor om du arbejder med en europæisk problemstilling, som med fordel kan løses med EU-støtte frem for gennem de danske støtteprogrammer.

Løser du samfundets problemer?
Horizon 2020 markerer et skift i EU mod en mere problem- og løsningsorienteret tilgang i forskningsstøtten. Deri ligger også en opfordring til forskere om at bidrage direkte til at løse samfundets aktuelle udfordringer i forhold til eksempelvis den aldrende befolkning, fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

Skaber din forskning vækst og beskæftigelse?
EU er først og fremmest optaget af at overkomme den igangværende finanskrise og sikre Europas økonomiske sikkerhed. Det er derfor vigtigt at redegøre for, hvordan din forskning kan være med til at skabe vækst, sparre penge eller skabe nye arbejdspladser i Europa.

Hvorfor netop nu?
Der er kamp om midlerne i EU og langt fra alle gode ideer bliver honoreret. Det er derfor vigtigt at kunne redegøre for, hvorfor din forskning kræver aktuel opmærksomhed fra EU.


Redaktør