Profileringen af regionens forskning skal forbedres

1. workshop om forskningsregistreringssystemet, Pure, gav fint udbytte!
Cirka 50 forskere, kommunikationsfolk, ledere og andre med interesse for forskningsregistrering og -visning var i oktober samlet til en afklarende workshop, der danner grundlag for en videreudvikling af den samlede præsentation af regionens forskning.

Politisk fokus på stærkere profilering

I Handlingsplan 2013-2014 for Politik for Sundhedsforskning 2020 er der et stort fokus på stærkere profilering af regionens samlede forskning. Vi skal sikre, at præsentationen af forskningsregistreringens indhold understøtter de overordnede mål for regionens forskningskommunikation og -formidling samt brugernes interesser i øvrigt.

Herudover skal indsatsen selvfølgelig koordineres med andre regionale og lokale initiativer på forskningskommunikationsområdet, -forskerprofiler skal fx helst kunne samordnes med Københavns Universitet.

Spændende og udbytterig workshop

Workshoppen var planlagt i samarbejde med journalist og kommunikationsrådgiver Jette Friis O’Bróin og IT-udvikler Anders Olsen, der også deltog på dagen. Efter spændende oplæg fra bl.a. Executive Vice President Charlotte Ahlgren Moritz, MVA Ambassador Program; kommunikationschef Marianne Uldall, Rigshospitalet, og forskningschef Ove Andersen, Hvidovre Hospital, drøftede deltagerne på workshoppen bl.a. målgrupperne for profilering af forskning, forskningsprofiler og ønsker til indhold af fx forskerprofiler, CV’er og andre præsentationer.

Meget engagerede deltagere

Workshoppen var præget af stort engagement og diskussionslyst! Der var mange ideer og vinkler på, hvordan vi styrker brandingen af de mange stærke - små, som store - forskningsmiljøer i Region Hovedstaden. Alle deltagere var enige om, at præsentation af regionens forskning via Pure skal foregå på engelsk, da målgruppen primært er andre forskere og forskningsmiljøer.

Projektleder Susanne Møller udtaler: ”Vores mål er at få så mange vinkler og ønsker til forskningsregistreringen som muligt frem i lyset, så vi sikrer, at vi præsenterer vores forskning på den bedste måde – og det så vi også letter den enkelte forskers arbejde med både registrering og den individuelle forskningspræsentation. Workshoppen gav os mange gode input til den videre proces”.

Den videre proces

Frem til foråret arbejdes nu med udvikling af de enkelte elementer i den samlede visning af regionens forskning via Pure. Der kan fx være mere udbyggede og ensartede hospitals-, afdelings- og forskerprofiler samt CV for den enkelte forsker. Arbejdet koordineres bl.a. andet med udviklingen af regionens engelske hjemmeside.

Koncerndirektionen og den udvidede direktion vil på baggrund af anbefalinger fra processen tage endelig stilling til den konkrete udformning.

Ny workshop den 13. januar 2014

Bispebjerg Hospital lægger lokaler til den 2. workshop om Pure vedr. datakobling mellem Reflex (økonomisystem) og Pure (forskningsregistreringssystem). Læs mere om workshoppen hvis du synes, det lyder spændende.
Redaktør