Region Hovedstaden del af støtte på 35 mio. kr.

Markedsmodningsfonden har netop uddelt midler til syv projekter, de seks har Region H.-deltagelse.

Om Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) etablerede i 2011, sammen med de fem regioner, Partnerskab for Sundheds- og Sygehusinnovation. Fonden har et samlet budget på 100 mio. kr., hvoraf hver region har bidraget med 10 mio. kr. til støtte, der kan fremme udvikling og markedsmodning af nye, kommercielle, danske sygehusløsninger, der er innovative, sundheds- eller effektiviseringsfremmende, efterspurgt i alle regioner og rummer et globalt markedspotentiale.

Partnerskabets midler er indtil videre blevet udmøntet gennem tematiserede ansøgningsrunder, hvor virksomheder i samarbejde med bl.a. sygehuse på tværs af regioner har kunnet søge om støtte til innovations- og markedsmodningsprojekter inden for følgende tre fokusområder:
  • Hospitalserhvervede infektion / hygiejne
  • Logistik og sporbarhed
  • Udlæggelse og selvhjulpenhed

1. ansøgningsrunde

Ansøgningsfrist: Juni 2012
Antal ansøgninger: 19 ansøgninger
Uddeling: Oktober 2012
Antal ansøgninger imødekommet: 7 ansøgninger
Region H.-deltagelse: 5 projekter modtog støtte for i alt ca. 26 mio. kr.

2. ansøgningsrunde

Ansøgningsfrist: December 2012
Antal ansøgninger: 23 ansøgninger
Uddeling: Maj 2013
Antal ansøgninger imødekommet: 7 ansøgninger
Region H.-deltagelse: 6 projekter modtog støtte for i alt ca. 35 mio. kr.

Perspektivrige innovationsprojekter

Fonden har været udslagsgivende for igangsættelsen af flere perspektivrige innovationsprojekter, hvor private virksomheder arbejder i partnerskab med et eller flere hospitaler i Region Hovedstaden.

Ikke flere ansøgningsrunder

Der er indtil nu givet støtte til ti innovationsprojekter og fire markedsmodningsprojekter med et samlet støttebeløb på knap 74 mio. kr. Der kommer ikke flere ansøgningsrunder, men at de resterende 26 mio. kr. vil blive anvendt på innovativ, offentlig efterspørgsel, så indsatsen og udviklingen af nye sygehusløsninger bliver endnu mere efterspørgselsdrevet, end den har været hidtil.

Støttede projekter med Region H.-deltagelse i 2. runde


Titel: ”Modulært sengebord med aftagelige enheder til maskinvask”
Fokusområde: Hospitalsinfektioner og hygiejne
Region H. deltager: Hvidovre Hospital
Privat virksomhed: Lolle & Nielsen
Beløb: 2.522.241 kr.

Titel: ”Intelligent hospitalslogistik”
Fokusområde: Logostik og sporbarhed
Region H. deltager: Hvidovre Hospital
Privat virksomhed: NNE Pharmaplan
Beløb: 12.784.222 kr.

Titel: ”Håndfrit bad”
Fokusområde: Hospitalsinfektioner og hygiejne
Region H. deltager: Region H. - Koncern Byggestyring
Privat virksomhed: Ideal Standard Scandinavia ApS
Beløb: 7.887.600 kr.

Titel: ”TTT- Tag, Track & Trace: sikker sporing af kirurgiske instrumenter”
Fokusområde: Logistik og sporbarhed
Region H. deltager: Rigshospitalet
Privat virksomhed: Caretag ApS
Beløb: 2.585.481 kr.

Titel: ”Markedsmodning og test af Autoclaverbar sterilvogn”
Fokusområde: Logistik og sporbarhed
Region H. deltager: Glostrup Hospital
Privat virksomhed: Alu-Technologies A/S
Beløb: 4.217.900 kr.

Titel: ”Markedsmodning af sensorteknologi til optimal behandling af venøse bensår”
Fokusområde: Udlæggelse og selvhjulpenhed
Region H. deltager: Bispebjerg Hospital
Privat virksomhed: Danish Care Technology ApS
Beløb: 4.909.939 kr.
Redaktør