Regionen uddanner topledere i innovationsledelse

Det første udviklingsforløb er netop afsluttet.
Hospitalsdirektør Torben Stentoft, Rigshospitalet, deltog. Og han mente, at Rigshospitalet allerede var ganske innovativt. ”Men selv om man synes, at man lever i en innovativ virksomhed, som har en kæmpe forskningsaktivitet, så kræver innovationstankegangen noget andet. Der skal en anderledes ledelseskultur til. De rutiner, som vi har i forvejen, er nok ikke de rigtige i forhold til at være innovative”, siger Torben Stentoft.

Læs om udviklingsforløbet for ledelsen i magasinet Dansk Selskab for Sygehusledelse (åbner i nyt vindue - se side 22 og frem)

Hilser innovation velkommen

En anden deltager var Michel Nèmery, ledende overlæge på Radiologisk Afdeling X på Herlev Hospital, og han er begejstret over, at der nu kommer mere fokus på innovation i Region Hovedstaden: ”Innovation forener fokus på værdiskabelse for patienterne med faglig udvikling og engagement og vækst”, udtaler Michel Nèmery.

Innovationsforløbet var bl.a. med til at give Michel Nèmery et større internationalt udsyn, alignment med beslutningstagere – og mulighed for at udfordre disse, netværk samt en robust, begrebsmæssig platform.

Innovation med udgangspunkt i klinisk praksis

På Michel Nèmerys afdeling har man tidligt set behovet for innovation. ”Innovation i sundhedsvæsnet må ske med udgangspunkt i relevante kliniske opgaver for at kunne skabe værdi”, forklarer Michel Nèmery.

Derfor har Radiologisk Afdeling i samarbejde med Siemens etableret en CT-innovationsenhed, hvor målet er at sikre fokus, systematik og moment i behovsdreven innovation, herunder at udvikle metoder til at optimere workflow, øge kvaliteten af patienternes oplevelser under CT-scanning og samtidig løfte arbejdsmiljøet for afdelingens medarbejdere.

Konkret har det indtil nu bl.a. ført til, at indretningen og designet af Herlev Hospitals nye CT-scannerrum er sket med fokus på etablering af visuel ro i rummet og positiv patientoplevelse. Patienter til hjerte-CT-undersøgelser vil eksempelvis opnå en markant bedre, diagnostisk kvalitet af deres undersøgelse, hvis de har en lav og regelmæssig puls.
Redaktør