Sådan bruger vi Global Excellence prisen

Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet har haft stor glæde af prisen.
Global Excellence prisen har været med til at blåstemple klinikkens arbejde inden for sundhed og sygdom – både internt til patienterne og eksternt i forbindelse med forskningsansøgninger og internationale samarbejder. De ekstra midler til udvikling og international synliggørelse har været til stor nytte.

​​​​

Højt, internationalt forskningsniveau i gynækologisk cancer

Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet, som er en del af Juliane Marie Centret, var en af de første, som fik tildelt en Global Excellence pris tilbage i 2010. De fik bl.a. prisen pga. deres arbejde på højt internationalt niveau inden for gynækologisk cancer samt for deres brede vifte af forskning, som er med til at sikre en høj, behandlingsmæssig standard.

​Internationalt samarbejde og uddannelse

Global Excellence udnævnelsen er meget værdsat på klinikken. Den ledsagende bevilling har bl.a. gjort det muligt for klinikken at afholde arrangementet ”Global Excellence symposium – Update on Cancer” med nogle af verdens mest fremtrædende forskere inden for cancer, hvilket har ført til nye internationale samarbejder.

Derudover har bevillingen muliggjort, at flere nøglekirurger på klinikken har modtaget international uddannelse i brug af en ny, minimalt invasiv form for robotkirurgi til gavn for patienter med gynækologisk cancer.

Anerkendelse skaber troværdighed

Det er ikke kun Global Excellence bevillingen, der har kastet åbenlyse gevinster af sig. Anerkendelsen i sig selv har også haft sine klare fordele. ”Anerkendelsen bruges ofte i klinikkens daglige kommunikation med patienterne. Vi mener, at anerkendelsen ”beroliger” patienterne ved at vise dem, at de behandles på et center med den højest mulige kompetence”, udtaler Claus Høgdall, professor ved klinikken.

Derudover bliver der ofte lagt vægt på klinikkens titel som Global Excellence prismodtager i forskningsansøgninger, således at anerkendelsen kan indgå i den samlede vurdering af klinikkens forskningsmæssige potentiale og kapacitet.

To nye priser uddeles i august

Region Hovedstaden uddeler igen i år Global Excellence prisen til to fagligt stærke miljøer. Dette års vindere offentliggøres ved Global Excellence prisoverrækkelsen mandag den 26. august.

Kort om Global Excellence

Region Hovedstadens udviklingsprogram, Global Excellence, blev igangsat i 2010. Formålet er at anerkende og styrke stærke forsknings- og behandlingsmiljøer, som på baggrund af forskning i topklasse formår at udvikle og ibrugtage nye, banebrydende sundhedsydelser og behandlinger til gavn for patienterne.

Siden 2010 har i alt 20 miljøer i regionen modtaget en Global Excellence pris under programmet, hvortil der også medfølger en bevilling på 1,5 mio. kr.


Redaktør