Søg Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning

Den årlige frist er rykket - søg inden jul!
For 6. år i træk uddeles forskningsmidler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning. Siden 2009 er 107 mio. kr. blevet fordelt på 96 projekter, og i 2014 er der for 4. år i træk 25 mio. kr. til uddeling. Som noget nyt opslås en delpulje, der tilgodeser forskningsprojekter, hvor forskningslederen har en baggrund som professionsbachelor.

Hvem kan søge fonden?

Forskningsfonden kan søges af forskere, hvis projekt inden for sundhedsforskning er forankret
  • enten i en institution under Region Hovedstaden (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder)
  • eller ved en praksis (med ydernummer i Region Hovedstaden)

Forankret betyder som udgangspunkt, at man er ansat ved institutionen eller i praksis i projektperioden.

Hvad kan der søges støtte til i 2014-uddelingen?

Særlige strategiske satsninger - op til 5 mio. kr. (Opslag del I)
Som noget nyt blev der i 2012 opslået en pulje på 5 mio. kr. til særlige strategiske satsninger, hvor formålet er at fremme udvikling af ny viden på områder, som kan medvirke til at løse sundhedsvæsenets udfordringer. For denne pulje gælder det, at de udvalgte strategiske forskningsområder fastsættes fra år til år med afsæt i Politik for Sundhedsforskning 2020.


I 2014 er det udvalgte forskningsområde: ”Shared care for kroniske sygdomme med fokus på implementering”.

Frie midler til professionsbachelorforskningsprojekter (Opslag del II)
For første gang udvides fondsuddelingen i 2014 med en pulje, der tilgodeser forskningsprojekter, hvor forskningslederen har en baggrund som professionsbachelor. Delopslaget er knyttet til udmøntningen af frie midler. Her er der åbent for ansøgninger til en bred vifte af forskningsprojekter inden for alle aspekter af sundhedsforskning. Der er op til 2 mio. kr. til rådighed for uddeling i denne pulje.

Frie midler – minimum 18 mio. kr. (Opslag del III)
Som hidtil er en del af puljen afsat som frie midler. Disse gives til en bred vifte af forskningsprojekter, der udspringer af forskningsmiljøer forankret i Region Hovedstaden. Der er minimum 18 mio. kr. til rådighed.

Der er ansøgningsfrist torsdag den 12. december 2013 kl. 12.

Redaktør