Søg Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning

I 2013 uddeles 20 mio. kr. som frie midler og 5 mio. kr. til særlige strategiske satsninger.
For femte år i træk uddeles forskningsmidler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning. Siden 2009 er 82 mio. kr. blevet fordelt på 76 projekter, og i år er der for tredje år i træk 25 mio. kr. til uddeling.

Hvem kan søge fonden?

Forskningsfonden kan søges af forskere, hvis projekt inden for sundhedsforskning er forankret 
  • enten i en institution under Region Hovedstaden (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder) 
  • eller ved en praksis (med ydernummer i Region Hovedstaden)
Forankret betyder som udgangspunkt, at man er ansat ved institutionen eller i praksis i projektperioden.

Hvad kan der søges støtte til i 2013?


Frie midler - 20 mio. kr. (Opslag del I)
Som hidtil er en del af puljen afsat som frie midler. Disse gives til en bred vifte af forskningsprojekter, der udspringer af forskningsmiljøer forankret i Region Hovedstaden. Der er i alt 20 mio. kr. til rådighed.

Særlige strategiske satsninger - 5 mio. kr. (Opslag del II)
Som noget nyt blev der i 2012 opslået en pulje på 5 mio. kr. til særlige strategiske satsninger, hvor formålet er at fremme udvikling af ny viden på områder, som kan medvirke til at løse sundhedsvæsenets udfordringer. For denne pulje gælder det, at de udvalgte strategiske forskningsområder fastsættes fra år til år med afsæt i Politik for Sundhedsforskning 2020.

I 2013 er temaerne forskning inden for: 
  • Implementering 
  • Palliation 
  • Rehabilitering

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 16. april 2013 kl. 12.

Redaktør