Succesfuld Master Class om European Research Council

Nyt initiativ, der skal rekruttere dygtige forskere til regionen.
Den 14. november 2013 var VIF vært ved en Master Class om Starting og Consolidator Grants fra European Research Council (ERC).

Grants fra ERC

ERC støtter excellent grundforskning i op til fem år. Forskeren kan komme fra hele verden, men selve forskningen skal udføres i et EU-land. Ved bedømmelsen lægger ERC alene vægt på projektets kvalitet og forskerens kompetencer, og det er et krav, at der er tale om banebrydende forskning på højt internationalt niveau. Et ERC grant er ofte på to mio. euro.

Spændende indslag dagen igennem

VIFs eksterne EU-konsulent, Gavin Thomson, holdt et oplæg, hvor han bl.a. fortalte om formålet med ERC, hvornår man skal søge, hvor ”tung” man skal være som forsker, og hvordan man bedst opbygger en ansøgning til ERC. Herudover havde Gavin en masse andre gode tips og erfaringer, som han har opsamlet i sine 30 år som EU-konsulent.

Professor Elsebeth Lynge fra Københavns Universitet delte sine erfaringer fra fire år som bedømmer i ERC. I kraft af den position ved hun, hvad virker i en ansøgning, og hvad der ikke gør, samt hvordan ansøgningerne bedømmes i praksis. Hun kunne også fortælle, hvordan ERC’s bedømmere arbejder.

Seniorforsker Jennifer L. Baker fra Institut for Preventive Medicine i Region Hovedstaden sluttede VIFs første Master Class af med at fortælle om sine erfaringer med at søge ERC. Jennifer, der kommer fra USA, er så heldig at have et ERC Starting Grant, som løber fra 2012-2016. Hun søgte ERC med hjælp fra Gavin og VIF og fortalte, hvordan samarbejdet med ansøgningen havde fungeret.

VIF hjælper ansøgningerne i hus

Fremadrettet kan både VIF og Gavin Thomson hjælpe med den egentlige udformning af ansøgninger til ERC. Ansøgerne vil bl.a. få assistance til budget, Form A, kommentering af ansøgning m.m. Ansøgningsfristen forventes at ligge i marts 2014.

Flere master classes i det nye år

Både VIF og de forskere, der deltog dagen igennem, ser stort potentiale i denne form for Master Class, og der var stor tilfredshed med udbyttet. Derfor gentages en Master Class for ERC i november 2014, hvor ERC Starting og Consolidator Grants igen er i fokus.
Redaktør