Sundhedsdage i Øksnehallen - stor succes!

Region Hovedstadens arrangement var velbesøgt af 13.500 borgere.
Den 22.-24. marts var Øksnehallen på Vesterbro forvandlet til et mekka med flere hundrede stande omhandlende fremtidens hospital, folkesygdomme, akutberedskab og børn & unge.

Ansigt til ansigt kunne de 13.500 besøgende borgere få en snak med sundhedsansatte og politikere, og der var rig lejlighed til at prøve en masse aktiviteter og lære om krop og sundhed. Overalt på standene var der fagfolk og eksperter til at svare på spørgsmål om forebyggelse og behandling.

​​Fremtidens Hospital

Et af hovedområderne på Sundhedsdagene var Fremtidens Hospital, som i højere grad skal kunne håndtere de udfordringer, vi står overfor de næste mange år. Her blev vist mange idéer og initiativer til, hvordan Region Hovedstaden forstår og tænker fremtidens hospitaler bl.a. vha. den nyeste teknologi.

På standende omhandlende Fremtidens Hospital kunne man bl.a. stifte bekendtskab med hospitalsverdenens mange robotter, opleve behandling af KOL via smartphones, træde ind i fremtidens psykiatriske sengestue og se modeller af de nye hospitalsbyggerier.


Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) deltog med to stande - en om forskning og en om innovation:

”Meet the professor” på VIFs forskningsstand

På VIFs forskningsstand fik de besøgende indblik i forskningen på nogle af Region Hovedstadens hospitaler. I løbet af de tre dage var der mulighed for at møde nogle af regionens forskere og flere af dem holdte oplæg og fortalte om deres forskning. De besøgende kunne bl.a. høre om forskning i hjerte-kar-sygdomme, og der var stor interesse og mange spørgsmål fra dem, der kom forbi standen. På standen blev der også vist film og delt materialer ud om Global Excellence samt regionens Politik for Sundhedsforskning.

Patienternes Hus – konkrete redskaber til Patient Empowerment

På VIFs anden stand blev innovationsprojektet Patienternes Hus præsenteret. Her kunne de besøgende se, hvordan konkrete redskaber til at håndtere ernæring og træning kan støtte patienter og pårørende til i højere grad at tage medansvar for egen situation, sygdom og helbredelse.

De besøgende kunne bl.a. se funktionerne i applikationen SPIS med App’tit og bevæge sig rundt i Søren Hansens fiktive ernæringsprofil og se, hvilke tilbud der hjælper ham. De kunne også se filmen om KOL-patienten Laila og følge hende og se, hvordan overflader på hospitalerne; gulve, lofter og vægge, får flere funktioner og bruges til at inspirere og motivere til bevægelse og træning.

Mange af de besøgende syntes, det var nogle meget interessante initiativer med spændende perspektiver – som flere af dem sagtens vil kunne bruge og se sig selv i på fremtidens hospitaler.
Redaktør