Tre gode historier om lobbykontoret i Bruxelles

VIF og creoDK arbejder sammen om at skaffe indflydelse og forskningsmidler fra EU til Region Hovedstaden.
creoDK har de seneste fem år fungeret som et fælles EU-kontor for forskere fra Region Hovedstaden, Københavns Universitet (KU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Kontoret arbejder sammen med VIF om at sikre Region Hovedstadens forskere et gnidningsfrit rådgivningsforløb fra EU lobby til projektansøgning. Det er der kommet mange spændende resultater ud af.

Læs her tre forskellige eksempler på hvordan Region Hovedstadens forskere fordelagtigt har udnyttet de muligheder, det giver at have et kontor i hjertet af Europa.

Fedme – et fælles strategisk indsatsområde

En af fordelene ved at have et kontor i Bruxelles er adgangen til tidlig information om udviklingen i EU's forskningspolitik. Disse fordele er blevet klare i forbindelse med en igangværende fælles, langsigtet, strategisk satsning med udgangspunkt i forskergrupper fra Region Hovedstaden og Københavns Universitet.

Satsningen sigter mod at promovere fedme som en samfundsmæssig udfordring, der kalder på forskningsbaserede løsninger og dermed bør tilgodeses af midler i Horizon 2020, EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation. Et vigtigt led i det arbejde er at sammenbringe forskellige europæiske aktører på området og sikre, at der er bred europæisk opbakning til en fælles dagsorden. creoDK’s bidrag hertil har bl.a. været at udarbejde en strategi for interessevaretagelse, bidrage til at organisere dansk input til den europæiske proces, hjælp til at afholde workshops i Bruxelles samt assistance i forbindelse med at udarbejde workshoprapporter og aktiv international promovering af de hjemlige styrkeområder.

Allerede nu har de fælles anstrengelser udmøntet sig til, at fedme er blevet et synligt forskningsemne i Bruxelles. Forskermiljøerne i hovedstaden har været med til at sætte dagsordenen og har styrket deres internationale netværk og parathed i forhold til Horizon 2020 således, at de er klar til at sende kvalificerede ansøgninger af sted til EU.

Thorkild I. A. Sørensen, direktør på Institut for sygdomsforebyggelse under Bispebjerg Hospital, udtaler i den forbindelse: ”Vores fælles indsats for at promovere fedmeforskning på europæisk niveau er et af de bedst koordinerede initiativer, jeg har deltaget i”.

Forskningslobby, der nytter

creoDK fornemste opgave er at optimere indflydelse på EU’s forskningsaktiviteter for KU, DTU og Region H. Kontoret har hjulpet en lang række forskergrupper med at præsentere ideer og visioner for embedsmænd og beslutningstagere i EU-systemet, navnlig Europa-Kommissionen. Formålet med den type forskningslobby er at skabe fremtidige ansøgningsmuligheder i EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation.

Forskere fra Region Hovedstadens hospitaler deltog i løbet af 2009-2010 aktivt i et lobbyforløb i regi af det europæiske videnskabelige netværk, EUROHYP, for at sikre et opslag om behandling af slagtilfælde i FP7, arbejdsprogrammet for sundhed i 2011.

creoDK assisterede løbende EUROHYP med råd og information om det pågældende arbejdsprogram og fremsendelse af input til Kommissionen. Indsatsen mundede ud i et opslag, som matchede EUROHYP’s projekt. En ansøgning blev indsendt, og i foråret 2011 blev konsortiet indbudt til kontraktforhandlinger i Europa-Kommissionen om et projekt med en samlet bevilling på cirka 80 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. er gået til forskere på to af Region Hovedstadens hospitaler.

Copenhagen Research Forum I + II

Partnerskabet mellem regionen og de to universiteter rummer et stort synergipotentiale, der rækker udover at have et fælles kontor i Bruxelles. Det sås meget tydeligt i forbindelse med Copenhagen Research Forum I og II (CRF).

CRF er to store projekter fra 2012, hvor medarbejdere fra de tre parter og creoDK arbejdede sammen om at skabe rammerne for, at topforskere fra hele Europa kunne mødes i København og diskutere deres visioner for fremtidens europæiske forskningspolitiske landskab.

De to projekter resulterede i to rapporter, der er blevet modtaget med begejstring i EU. Bl.a. af Europa-Kommissionen, der ved flere lejligheder har rost CRF og partnerne bag for deres fremsynethed.

CRF blev ledet af klinikchef, professor, dr.med. Liselotte Højgaard fra Rigshospitalet, der udtaler: ”Vores fælles kontor i Bruxelles har spillet en essentiel rolle i initieringen og implementeringen af CRF, som har gjort det muligt at lade de Europæiske forskeres stemme blive hørt i EU”.

Vil du være den næste succeshistorie?

Er du interesseret i at blive den næste succeshistorie er VIFs og creoDK’s døre altid åbne for forskere fra Region Hovedstaden. Du kan finde kontaktinformationer og læse mere om creoDK’s ydelser og resultater på www.creoDK.eu eller i den nyligt publicerede Annual Repo​rt 2012.
Redaktør