App-gruppe sikrer fælles koordinering af app-indsatsen

For at sikre koordinering og rådgivning inden for app-udviklingen, er der nedsat en tværfaglig App-kompetencegruppe (AKG)

 


Baggrund

Mobile løsninger - eller apps - spiller en større og større rolle i i Region Hovedstaden indenfor sundhedsvæsenet men også indenfor andre arbejdsområder såsom sociale medier og wayfinding m.v. Udbredelsen af apps muliggør f.eks. behandling eller monitorering over afstande (telemedicin) og understøtter desuden det voksende politiske og sundhedsfaglige ønske om øget patient empowerment.

De første apps i regionen blev udviklet individuelt uden fælles udtryk, retning eller overordnet vision. Derfor er der nu nedsat en tværgående App-gruppe for at imødekomme efterspørgslen fra medarbejderne i regionen efter rådgivning i forhold til udvikling, datasikkerhed, funktionelt design og indkøb af applikationer til mobile enheder.

App-gruppen er fagligt bredt sammensat
App-kompetencegruppen er bredt sammensat og omfatter deltagere med faglig viden fra:
  • ​Center for Kommunikation (CKO),
  • Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)
  • Enhed for Forskning og Innovation (CRU) samt
  • Telemedicinsk Videncenter under Center for Sundhed (CSU). ​

Formål

Formålet med kompetencegruppen er på tværs af centrene i Region Hovedstaden at:
  • Rådgive udviklere af apps og skabe overblik over app-området
  • Visitere projekterne
  • Løfte app-området i Region Hovedstaden, understøtte innovation og skabe fælles retning
  • Sikre at produkter retter sig efter gældende regionale og nationale standarder, herunder datasikkerhed

App-gruppen vil desuden løbende forholde sig til behovet for kommende teknologier, herunder hvad der er omfattet af betegnelsen en ”app”, hvilket blandt andet kan inkludere de såkaldte wearable-teknologier.

App-relevante henvendelser kan rettes til Center for Kommunikation (CKO)

For medarbejdere i Region Hovedstaden

Gå til intranetsiden om app-udvikling her


Redaktør