Global Excellence Prisoverrækkelse 2014

​​​Global Excellence prisoverrækkelsen 2014 finder sted onsdag den 20. august 2014. Prisen tildeles for enestående bidrag til forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer.

​​​

​​ På baggrund af en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af blandt andre både nationale og internationale eksperter inden for sundhedsvidenskab, vil Region Hovedstaden i 2014 uddele to Global Excellence priser.

Region Hovedstaden har sammen med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet udviklet programmet ”Global Excellence – I Sundhed”, der skal fremme faglige miljøer i verdensklasse inden for sundhedsområdet på regionens universiteter og hospitaler.

Global Excellence tildeles for en 5-årig periode. Med prisen følger 1,5 mio. kr., som skal bruges til fx tiltrækning af internationale forskere, afholdelse af internationale symposier mv.

Global Excellence blev tildelt første gang i 2010, hvor 10 faglige miljøer modtog anerkendelsen, og i 2011, 2012 og 2013 blev yderligere i alt 12 faglige miljøer hædret.

Det er muligt at læse mere om Global Excellence initiativet på www.regionh.dk/globalexcellence.

Redaktør