Medico-virksomheder får lettere adgang til hospitaler

​Region Hovedstaden har netop ansat en medarbejder, der skal hjælpe virksomheder med at få afprøvet nye produkter på hospitalerne.

 
Det vil i fremtiden blive lettere for medico-virksomheder at få testet deres produkter på Region Hovedstadens hospitaler.

Fra januar 2015 skal virksomheder kun henvende sig ét sted – nemlig hos en særlig medarbejder, der vil sende dem videre til de rette eksperter og afdelinger.

-Det er en ret stor opgave for en mindre virksomhed at afdække, hvem det er relevant at tale med på vores ti hospitaler. Det betyder, at nogle produkter slet ikke bliver testet, eller at de ikke bliver testet det mest optimale sted. Dermed er der risiko for, at virksomhederne spilder en masse ressourcer, og at hospitalerne ikke får de produkter, de efterspørger, forklarer enhedschef i Forskning og innovation, Eva Maria Christiansen. 

Et frugtbart samarbejde 
Som mønstereksempel nævner Eva Maria Christiansen det samarbejde, der er etableret mellem Siemens og Herlev Hospital.

De to parter har i fællesskab placerede en High-end CT scanner på, hospitalets radiologiske afdeling. 

Det betyder på den ene side, at Siemens får adgang til personalets erfaringer med brug af scanneren. Mens Region Hovedstaden på den anden side kan nyde godt af, at fremtidige Siemens-produkter, i endnu højere grad vil tilfredsstille hospitalernes behov. 

-Sammen ideudvikler, tester og videreudvikler parterne nye og bedre løsninger. Det er et godt eksempel på, hvor frugtbart et innovationssamarbejde kan være, når det organiseres rigtigt, siger Eva Maria Christiansen. 

Går begge veje
Den nye ordning skal være med til at sikre, at der rammes rigtigt første gang – til gavn for både industri og hospitaler. Desuden vil det for Region Hovedstaden blive muligt tidligt i forløbet at vurdere, om produktet er noget, som det på længere sigt kan komme på tale at købe.

Men initiativet handler også om at skabe kontakter, der kan bruges, når der opstår behov for et nyt produkt på hospitalerne. 

-Det vil være ideelt, hvis vi kan gå ud og præsentere vores behov for virksomhederne, og spørge, om nogen har mod på at udvikle det. Så det går lidt begge veje - virksomhederne skal have lettere adgang til test, og det skal være lettere for os at gå ud og efterspørge udstyr, som endnu ikke er på markedet, siger Eva Maria Christiansen.

Besøg på virksomheder
Den nye medarbejder vil i nærmeste fremtid kontakte et udvalg af virksomheder for at få et mere detaljeret billede af de udfordringer, branchen står overfor. Der skal desuden produceres diverse oplysningsmaterialer om den nye ordning.

Fakta:
Region Hovedstadens nye medarbejder hedder Jane Tidemand, og er placeret i enheden for Forskning og innovation på Regionsgården i Hillerød.

Kontakt
Jane Tidemand
Telefon: 20599448
E-mail: jane.tidemand@regionh.dk

Redaktør