Global Excellence Prisoverrækkelse 2014

Global Excellence prisoverrækkelsen 2014 finder sted onsdag den 20. august 2014. Prisen tildeles for enestående bidrag til forskning, udvikling og ibrugtagning af ny viden om teknologier og nye behandlingsformer.

På baggrund af en indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af blandt andre både nationale og internationale eksperter inden for sundhedsvidenskab, vil Region Hovedstaden i 2014 uddele to Global Excellence priser.

Region Hovedstaden har sammen med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet udviklet programmet ”Global Excellence – I Sundhed”, der skal fremme faglige miljøer i verdensklasse inden for sundhedsområdet på regionens universiteter og hos​pitaler.

Global Excellence tildeles for en 5-årig periode. Med prisen følger 1,5 mio. kr., som skal bruges til fx tiltrækning af internationale forskere, afholdelse af internationale symposier mv.

Global Excellence blev tildelt første gang i 2010, hvor 10 faglige miljøer modtog anerkendelsen, og i 2011, 2012 og 2013 blev yderligere i alt 12 faglige miljøer hædret.

Det er muligt at læse mere om Global Excellence initiativet på www.regionh.dk/globa​lexcellence.

Redaktør