Kan og vil patienter tage deres egne blodprøver

Det spørgsmål har projektet eBlod forsøgt at besvare på kun 80 dage.

Behov for at tænke i nye blodbaner

Der er behov for at udfordre traditionel blodprøvetagning. Hospitalerne står over for en stigning på 10% i blodprøvtagning- og analyse. Dette skyldes bl.a. nye diagnoser, nye patientgrupper og bedre muligheder for diagnostik. Desuden efterspørger patienter og pårørende mere fleksibilitet i og styring af eget behandlingsforløb.

Fokus på hjertesvigt og stofskifteproblemer

Center for Telemedicin, Region Hovedstaden har sat sig for at danne sig et overblik over de teknologiske muligheder og få indsigt i patienternes, klinikkens og sundhedssektorens behov for en eventuel telemedicinsk løsning inden for blodprøvetagning og -analyse. For at fokusere indsatsen blev projektet skærpet til at se på patienter med hjertesvigt og stofskifteproblemer og løsninger til denne gruppe. Desuden blev der kigget på løsninger, der analyserer på baggrund af en dråbe blod. Endeligt satte man sig det benspænd, at der kun var 80 dage til rådighed.Patienter og sundhedsprofessionelle har afprøvet og udforsket behov og arbejdsgange forbundet med brug af nye eBlodsløsninger via rollespil og eBlodsudstyr lavet i pap (en såkaldt simulation med mock-ups).


Brugerne siger ja, men teknologien halter

De umiddelbare resultater viser, at patienterne og de sundhedsprofessionelle er meget interesserede i telemedicinske løsninger inden for blodprøvetagning. Udover tidsbesparelsespotentiale og en oplevelse af at være mere i kontrol som patient, kan der også være potentiale for øget behandlingskvalitet. Desuden er infrastrukturen IT-mæssigt til stede, hvilket gør, at data kan flyde sikkert. Den primære forhindring for eBlodsløsninger er i dag, at den biokemiske platform til løsningen endnu ikke er udviklet og tilgængelig på markedet. Udvikling af en biokemisk platform skønnes at kræve en investering i milliardklassen.


 

Sundhedsprofessionelle og patienter er blevet interviewet og deltaget i 3 workshopper med leverandører og IT-kyndige.

Fejlslagen og alligevel en succes

På trods af at teknologien ikke har vist sig moden, og gabet mellem idé og implementering synes stort, har projektet skabt så stor begejstring hos både patienter, bioanalytikere, læger, sygeplejersker og leverandører, at der fortsat researches inden for eBlodsløsninger målrettet andre patientgrupper både i Danmark og internationalt i foråret 2014.

Forprojektets resultater i form af en markedsanalyse, brugerundersøgelse og foreløbig businesscase kan downloades her: Download rapport eBlod – en foranalyse på 80 dage

Fakta om forprojektet

Forprojektet er et offentlig-privat innovationssamarbejde mellem Center for Telemedicin, Enhed for Forskning og Innovation og Siemens Healthcare. Herudover deltog sundhedsprofessionelle og patienter fra Reumatologisk - og Endokronologisk Afdeling på Frederiksberg/Bispebjerg Hospital samt Kardiologisk Afdeling, Børneafdelingen og Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Hospital. Endeligt deltog Region Hovedstadens Center for IMT og Dansk Industri. Projektet forløb i efteråret/vinteren 2013.

En rundrejse på 80 dage i mulige eBlodsløsninger

Redaktør