Nye regler for industrisamarbejde

Pr. 1. november ændres reglerne for sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder.

Nye regler for sundhedspersoner, der samarbejder med industrien

Enhed for Forskning og Innovation understøtter på flere områder samarbejdet mellem industrien og de sundhedsfaglige. Den 1. november 2014 ændres reglerne for sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder, hvilket man bør være opmærksom på. De nye regler betyder, at tilknytningsreglerne bliver udvidet og også omfatter medicovirksomheder og sygeplejersker. Lægers tilknytning til specialforretninger med medicinsk udstyr er også omfattet.

Anmeldelse af alle eksisterende tilknytninger

Alle de sundhedspersoner, der allerede har en tilknytning den 1. november 2014, skal anmelde det på Sundhedsstyrelsens hjemmeside senest den 1. april 2015, hvis de ønsker at fortsætte tilknytningen. Det betyder at en læge eller sygeplejerske, der har et samarbejde og derigennem en tilknytning til en medicovirksomhed, skal anmelde tilknytningen på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Anmeldelse før aktivitet

Med de nye regler bliver der også indført ændringer af, hvordan samarbejdet skal meldes til Sundhedsstyrelsen, og hvilke former for samarbejde, der kræver tilladelse:

  • Tilknytninger, der omhandler forskning (deltagelse i kliniske forsøg og afprøvninger, samt non-interventionsforsøg), foredrag og undervisning kræver en forudgående anmeldelse til Sundhedsstyrelsen.
  • Besiddelse af værdipapirer op til en værdi af 200.000 danske kroner (på erhvervelsestidspunktet) kræver også en forudgående anmeldelse.
  • Andre tilknytninger, fx deltagelse i advisory board, konsulentopgaver og besiddelse af værdipapir til en værdi over 200.000 danske kroner (på erhvervelsestidspunktet) kræver en forudgående tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Økonomisk støtte

Ud over ændringer af tilknytningsreglerne, er der pr. 1. november 2014 også ændret på reglerne om økonomisk støtte.

Anmeldelsen kan foretages fra den 1. november 2014 via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere hos sundhedsstyrelsen

Redaktør