Nyt innovationsprojekt skydes i gang

- udvikling af nye løsninger til type 2 diabetikere
 

Haves:

17.400 personer med nydiagnostiseret type 2 diabetes i Region Hovedstaden med behov for nye løsninger til at håndtere deres sygdom bedre

Søges:

Hospitaler, kommunale forebyggelsescentre, vidensinstitutioner og virksomheder, der i tæt samarbejde med brugere og eksperter vil udvikle og teste prototyper


Med skarpt fokus på brugeres behov er Region Hovedstaden og Københavns Kommune gået sammen for at styrke indsatsen for personer, der bliver ramt af type 2-diabetes. Målet er at udvikle og afprøve nye metoder, services og teknologiske løsninger, der kan supplere og understøtte eksisterende tilbud. Løsningerne skal udvikles i et tæt OPI-samarbejde med Københavns kommunes forebyggelsescentre, Region Hovedstadens Hospitaler, private virksomheder, vidensinstitutioner og de kommende brugere af løsningen.


Hvorfor?

I lyset af den demografiske udvikling med flere ældre og flere, der får en kronisk sygdom, står både staten, regioner og kommuner over for en væsentlig udfordring i fortsat at sikre høj kvalitet og effektivitet i fremtidens sundhedsvæsen. Samtidig har danske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet en førerposition inden for bl.a. udviklingen af lægemidler, bioteknologi og medicinsk udstyr. Der er stort potentiale i at udvikle nye teknologiske produkter og services til personer med kronisk sygdom i hele verden.


Vær med til at sætte dit præg på projektet – deltag i projektets Kick off:

Deltag i projektets Kick off, hvis du er beslutningsdygtig og vil spille en central rolle i udviklingen og afprøvningen af løsningerne ved at stille viden, ressourcer og testmiljøer til rådighed for virksomhederne.

Læs mere om arrangementet her og tilmeld dig her

Besøg websitet "Et nyt liv med diabetes" og få mere at vide om projektet.

Kontakt projektleder  eller  for mere viden om projektet.

Redaktør