Nyt koncept skal sikre trygge rammer om telemedicin

Patienter, pårørende og personale skal føle sig trygge med telemedicin. Det er målet med det nye projekt Telemedicinsk Servicecenter. I projektet udvikles en konceptbeskrivelse for et nyt servicecenter der skal være knudepunkt for support, logistik og vedligehold af tekniske løsninger inden for telemedicin.

Telemedicin skal være trygt, sikkert og effektivt

Telemedicin bliver stadig vigtigere i fremtidens behandling, og det udfordrer de traditionelle arbejdsgange i sundhedsvæsnet.

Når KOL-patient Mads Nielsen får ordineret hjemmebehandling for sin lungesygdom, er der mange organisatoriske ender, som skal mødes. Det nye udstyr skal sættes op, testes og vedligeholdes hjemme hos Mads, og han skal undervises i hvordan han bruger det.

Hvis udstyret ikke fungerer som forventet, skal han kunne kontakte kvalificeret teknisk personale, der kan løse problemet inden for kort tid på en tryg, sikker og effektiv måde. På et tidspunkt skal udstyret afhentes, renses og klargøres til næste patient. Alt det kræver en smidig og effektiv organisering.

Nye løsninger kræver nye samarbejder

Telemedicinske pilot-projekter har hidtil løst de udfordringer på forskellig vis og med varierende resultater. Målet med det nye projekt Telemedicinsk Servicecenter er at udvikle et koncept for et telemedicinsk servicecenter. Centret skal baseres på de mange gode erfaringer fra alle dele af landet, som kan hjælpe med at udbrede telemedicin i større skala.

Projektet er et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) mellem Region Hovedstaden og Post Danmark, og med bidrag fra en række nøgleaktører fra videninstitutioner, patienter, private og offentlige virksomheder. Projektperioden strækker sig over 90 dage, april-juni 2014.

Nyt servicekoncept for telemedicin

Konkret leverer projektet en endelig konceptbeskrivelse på et Telemedicinsk Servicecenter, formidlingsrapport og business case på et resultatseminar i august 2014. Alle projektresultater vil være offentligt tilgængelige på Region Hovedstadens Telemedicinske Videncenters hjemmeside.

Redaktør