Søg Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning

Forskere kan senest den 15. januar 2015 søge midler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.
Siden 2009 er 132 mio. kr. blevet fordelt på 117 projekter, og i år er der atter 25 mio. kr. til uddeling. For anden gang opslås i år en delpulje, der tilgodeser forskningsprojekter, hvor ansøgeren har en professionsbachelor-baggrund.

​Hvem kan søge fonden?

Forskningsfonden kan søges af forskere, hvis projekt inden for sundhedsforskning er forankret

  • enten i en institution under Region Hovedstaden (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder)
  • eller ved en praksis (med ydernummer i Region Hovedstaden)

Forankret betyder som udgangspunkt, at man er ansat ved institutionen eller i praksis i projektperioden.

Hvad kan der søges støtte til i 2015?

Delpulje 1: Særlige strategiske satsninger

Puljen på 5 mio. kr. til særlige strategiske satsninger blev opslået for første gang i 2012. Formålet er at fremme udvikling af ny viden på områder, som kan medvirke til at løse sundhedsvæsenets udfordringer. For puljen gælder det, at de udvalgte strategiske forskningsområder fastsættes fra år til år.

I 2015 er det udvalgte forskningsområde ”Lidelser i bevægeapparatet: Forebyggelse, behandling og rehabilitering”.

Delpulje 2: Frie midler til professionsbachelor-forskningsprojekter

I år er den anden gang fondsuddelingen rummer en pulje, der tilgodeser forskningsprojekter, hvor ansøgeren har en professionsbachelor-baggrund. Delopslaget er knyttet til udmøntningen af frie midler. Her er der åbent for ansøgninger til en bred vifte af forskningsprojekter indenfor alle aspekter af sundhedsforskning. I år er der op til 3 mio. kr. til rådighed for uddeling i puljen.

Delpulje 3: Frie midler

Som hidtil er en pulje afsat som frie midler. Disse gives til en bred vifte af forskningsprojekter, der udspringer af forskningsmiljøer forankret i Region Hovedstaden. Der er minimum 17 mio. kr. til rådighed.

Der er ansøgningsfrist torsdag den 15. januar 2015 kl. 12.

Læs mere om delpuljerne og temaet, se det fulde opslag og søg fonden


Kontakt

Anne Dorthe Suderbo
Enhed for Forskning og Innovation
T: 38 66 55 87
M: anne.dorthe.suderbo@regionh.dk

Redaktør