Studiebesøg øger dialogen mellem industrien og klinikken

For at give private virksomheder mulighed for at observere arbejdsgangene på hospitalerne, har Enheden for Forskning og Innovation arrangeret besøg på to af regionens hospitaler.


Enheden for Forskning og Innovation arbejder sammen med Medico Innovation på at øge dialogen mellem private virksomheder og regionens hospitaler. I den forbindelse arbejdes der på udvikling af et koncept for studiebesøg, hvor private virksomheder besøger relevante hospitalsafdelinger. Foreløbig er der gennemført to studiebesøg for Ambu, Maribo Medico, IctalCare , Radiometer, Phillips, Acarix og Innocc på henholdsvis Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Glostrup Hospital og Kardiologisk Afdeling S., Herlev Hospital.

På studiebesøgende har virksomhederne fået mulighed for at observere konkrete arbejdsgange og stille spørgsmål til eksisterende udstyr. Eks. fik Ambu mulighed for at kigge en sygeplejerske over skulderen ved påsætning af EEG-elektroder.

”Vi ser i dag rigtig mange produkter, der er udviklet uden involvering af slutbrugerne. Dette betyder desværre, at mange produkter ikke opfylder brugernes behov. Dette er til gene for både virksomhederne, men også i høj grad for hospitalerne” fortæller innovationskonsulent Eva Jacobsen fra Enheden for Forskning og Innovation, der har formidlet kontakterne.

Gennem studiebesøgene får virksomhederne mulighed for at se nærmere på de udfordringer, som klinikerne oplever ved det eksisterende udstyr. Herved får virksomhederne en række værdifulde inputs, de kan overveje at inkorporere i fremtidige produkter. Desuden har virksomhederne interesse i at opnå en større forståelse for hospitalernes arbejdsgange, og herigennem sikre, at fremtidige produkter passer til brugernes behov.

Tilsvarende får klinikerne mulighed for at få konkret indflydelse på fremtidens produkter og mulighed for at medvirke til, at produkterne passer ind i klinikernes og patienternes hverdag. Studiebesøgene giver desuden alle parter en god mulighed for at udvide deres netværk. Dette kan for klinikerne senere hen være nyttigt, hvis der opstår nye idéer på afdelingen, hvor der kunne være behov for at involvere en privat virksomhed i videreudviklingen.

Udbyttet af studiebesøgene tegner foreløbigt så lovende, at Enheden for Forskning og Innovation forventer, at der formidles endnu flere studiebesøg i fremtiden.

Redaktør