Erhvervs- og vækstudvalget på studietur til ESS og MAX IV

Fredag d. 17. april 2015 var politikerne fra Erhvervs- og vækstudvalget på studietur til Lund for at høre om og se de to store forskningsanlæg, som bygges i øjeblikket. 

​​

Verdens førende forskningsanlæg
Med neutronstråleanlægget European Spallation Source (ESS) og røntgensynkrotronen MAX IV etableres i de kommende år to af verdens førende forskningsanlæg i Øresundsregionen. Anlæggene giver helt nye muligheder for materialeundersøgelser, der kan komme danske virksomheder til gavn. Det forventes, at forskningsresultaterne fra anlæggene, vil få afgørende samfundsmæssig betydning for udfordringer i relation til energi, klima, sundhed, fødevarer og produktivitet. MAX IV skal stå klar til brug d. 21. juni ​​​2016, mens ESS er klar i 2020.


I løbet af dagen fik udvalget først oplæg fra de to anlægs medarbejdere og mulighed for at stille spørgsmål og siden fik de en rundvisning på MAX IV og et kig ud over det område, hvor de i øjeblikket bygger fundamentet til ESS.​

Milliardgevinst i sigte
Økonomiske analyser dokumenterer, at regionen står til en milliardgevinst som følge af etableringen af de to anlæg, hvis vi kan gribe momentum og få tiltrukket og fastholdt de bedste internationale talenter. På den måde er ESS og MAX IV er en historisk stor mulighed, som både forskerne og industrien vil få glæde af. Hvis vi lykkes med at få de to elementer til at gå op i en højere enhed, så kan vi styrke Danmarks position inden for industri med katalysatorer, enzymer og biologisk medicin.


Redaktør