Fremtidens isolationsstue

​Måske vil fremtidens isolationspatienter ligge for åbne døre, mens lys guider personalet igennem de forskellige sikkerhedsprocedurer. Nyt Hospital Nordsjælland tester de næste måneder et innovativt bud på fremtidens isolationsstue.


Kan vi isolere patienter på en mere hensigtsmæssig måde i fremtiden – for både patienter og personale? Det er Nyt Hospital Nordsjælland ved at undersøge. Fra fredag 2. oktober testes et nytænkende bud på en isolationsstue på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Her vil konkrete løsninger og arbejdsgange blive afprøvet og videreudviklet i tæt samarbejde og dialog med patienter og personale.

Et nyt patientkald, intelligent glas og adfærdsregulerende lysdesign er nogle af de løsninger, der over de næste måneder vil blive undersøgt nærmere. Grundideen er, at teknologi kan skabe mere effektive arbejdsgange for personalet og en markant bedre patientoplevelse - uden at sikkerheden kompromitteres.

"Der er et behov for en radikal nytænkning af arbejdsgangene og løsninger, der understøtter en effektiv brug af vores personaleressourcer og skaber bedre oplevelser for patienter i isolation. Her bliver innovation en central løftestang, hvor vi med den nyindrettede forsøgsstue får mulighed for at teste nye ideer og løsninger. Vi får på den måde viden om, hvad der virker, før vi udbreder det til det eksisterende og ikke mindst til det nye hospital," siger Henrik Schødts, projektdirektør for innovasionsorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland og vicedirektør for Nordsjællands Hospital.

Fra fængselscelle til forbedret patientoplevelse
Nogle patienter oplever det som en fængselscelle at være i isolation, og der findes signifikant flere patienter med depression, angst og vrede blandt isolerede patienter end blandt andre patienter, ligesom personalet har forringet mulighed for observation, når døren er lukket.

"Det er en stor belastning både for den enkelte og for personalet, når vi bliver nødt til at isolere en patient. Vi oplever, at nogle patienter bliver angste eller deprimerede af at skulle ligge bag en lukket dør, og at vores personale skal bruge dyrebar tid på at tage de forholdsregler, det kræver at have en patient i isolation, så det giver god mening at forbedre forholdene, " siger Mette Børgesen, afdelingssygeplejeske fra Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

I dag bruger personalet i gennemsnit 72 minutter pr. patient pr. dag på at iføre sig værnemidler for at se til en isolationspatient, så også her er der ressourcer at spare. I 2013 udgjorde isolationssenge 11 pct. af det samlede antal sengeindlæggelses-dage på Nordsjællands Hospital – i alt 3.170 patienter.

 Om Nyt Hospital Nordsjælland:

  • ​Patienterne er i centrum, når Region Hovedstaden de kommende år investerer 15 milliarder i seks nye hospitalsbyggerier, hvoraf 8 milliarder kommer fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling.
  • Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland omfatter opførelse af et nyt akuthospital på 124.000 m2 i Hillerød Syd til mere end 310.000 borgere med plads til 662 sengepladser, ca. 20 specialer, tekniske faciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgs-, personale- og parkeringsfaciliteter.
  • Projektets samlede investeringsramme er på 4,2 mia. kr. (dagspriser - PL15), og der er modtaget endeligt tilsagn om finansiering fra kvalitetsfonden til projektet juni 2013. Selve konkurrenceprogrammet blev godkendt af Regionsrådet den 8. april 2014 og dannede grundlag for det videre arbejde med byggeprogrammet.

Redaktør