Håndbog for forskningskontrakter

​Håndbogen indeholder retningslinjer for kontraktindgåelse på forskningsområdet samt retningslinjer for kommercialisering af opfindelser.

Håndbogen henvender sig til professionelle – herunder forskere/forskningssekretærer/forskningsassistenter samt eksterne parter, der skal indgå et samarbejde med hospitaler/psykiatri omkring forskningsprojekter.
​​​
Håndbogen indeholder retningslinjer for kontraktindgåelse på forskningsområdet samt retningslinjer for kommercialisering af opfindelser.

​Alle forskningsrelaterede kontrakter, der indgås med en ekstern part, skal godkendes af Jura & Kontrakter, Forskning og Innovation. Dette gælder også fortrolighedsaftaler. (Se sagsgangen hos Jura & Kontrakter på side 18 i håndbogen).

Jura & Kontrakter kan kontaktes på stb-kontrakter@regionh.dk

Redaktør