Hej virksomhed - Region Hovedstaden inviterer på studiebesøg på Jonstrupvang

​Kom på studiebesøg på Jonstrupvang som er et bo- og dagtilbud for spastikere. Studiebesøget er et forum, hvor virksomheder og sundhedssektoren kan få mulighed for at få større indsigt i hinandens hverdag samt at give og få sparring på udfordringer, behov og løsninger.

​Temaet for studiebesøget er fremtidens brugerstyrende reception. På Jonstrupvang er de i øjeblikket optagede af at opfylde et stort ønske fra beboerne - nemlig ønsker om en brugerstyret reception. Idéen er, at besøgende på Jonstrupvang fremover skal mødes af en reception, hvor der sidder en beboer, der skal hjælpe med at vise vej og tage/omstille telefonen. Ønsket er, at receptionen også skal kunne betjenes af spastikere uden sprog og med store fysiske udfordringer.

 

St​udiebesøget er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Welfare Tech. Er I nysgerrige og har lyst til at vide mere, og er I interesserede i at deltage, så kontakt innovationskonsulent Thit Fedens på mail: thit.fredens@regionh.dk eller på telefon: 24 94 89 78.

 

Praktiske informationer om studiebesøget:

  • Tilmelding: Kontakt Thit Fredens. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, da der er begrænsede pladser.
  • Dato: 5. november 2015.
  • Tid: 09:00-13:00 (inklusiv frokost).
  • Sted: Jonstrupvang Bebyggelsen, Chr. Hauchs Allé 11, 3500 Værløse.
  • Program: Deltajeret program og deltagerliste eftersendes til tilmeldte virksomheder.
Redaktør