Hvad skal der til for at fremme udviklingen af innovative løsninger

​Region Hovedstadens fem vidensbrokere har opsamlet erfaringer fra forskellige hospitaler i regionen ift. at indgå i udviklings- og innovationssamarbejder med private virksomheder. "De behov som vidensbrokerne har synliggjort i deres afrapportering, arbejder vi direkte videre med i Enheden for Forskning og Innovation", siger Thit Fredens, konsulent i Enheden for Forskning og Innovation.

Hvilke b​ehov er der på hospitalerne ift. innovationssamarbejder med private virksomheder?

Via spørgeskemaundersøgelser og interviews med flere ansatte i Region Hovedstaden, har vidensbrokerne indsamlet viden om de behov, der er kommet til udtryk i forhold til at samarbejde med private virksomheder om at udvikle nye produkter og løsninger til gavn for patienter og personale. Bl.a. viser det sig, at der er et ønske om, at have midler sat af til eventuelt frikøb af sunhedsfagligt personale i forbindelse med udviklings- og testforløb af nye produkter. Derudover påpeges det, at det vil være fordelagtigt for et samarbejde mellem hospitaler og private virksomheder, hvis virksomhederne får en bedre forståelse for hospitalernes organisering og arbejdsgange. Yderligere ønskes der en langt mere smidig proces og langt mere effektive forløb ift. innovative processer og projekter internt i Region Hovedstaden, herunder mere videndeling internt på hospitaler og på tværs af hospitaler.

"Der er mange vigtige findings he​​r, og vi er naturligvis interesserede i at skabe de bedste vilkår for samarbejder mellem det offentlige og de private virksomheder. Et eksempel kan være, at vi inviterer virksomheder indenfor, så de på den måde får et indblik i hverdagen på hospitalerne. Vi har tidligere haft succes med at afholde studiebesøg (læs mere om studiebesøget på Jonstrupvang her). Derudover arbejder vi på, at vi internt i Region Hovedstaden bliver bedre til at vidensdele bl.a. ift. innovative processer og projekter. Derfor har vi netop startet et netværk for innovatører. Dette netværk skal bidrage til, at vi kan belyse hvilke barrierer, der skal nedbrydes, for at vi kan få flere mere smidige og effektive forløb, der fører til implementering og skalering af nye innovative produkter på tværs i regionen", uddyber Thit Fredens. 

Vil du vide mere om vidensbrokere i Region Hovedstaden?

Der har i perioden ultimo juni til ultimo december 2015 været fem vidensbrokere i Region Hovedstaden. Vidensbrokerne har været initieret og finansieret af Region Hovedstaden via midler til Copenhagen Healthtech Cluster (CHC). Dette kan du læse mere om her.​

Vil du læse mere om vidensbrokernes undersøgelser?

Kontakt Thit Fredens for at få tilsendt vidensbrokernes afrapportering. Kontaktoplysninger findes i højre side. 

Redaktør