Innovatører i Region Hovedstaden samlet i et nyt tværgående netværk

For første gang nogensinde har Region Hovedstaden etableret et tværgående innovationsnetværk på opfordring af mange af regionens innovatører. Mange​​ af regionens innovatører ønsker flere sparringspartnere og dermed mere viden om kollegaers initiativer og erfaringer. 

​Mandag de​n 25. januar 2016 mødtes ca. 30 af regionens innovatører på tværs af regionens hospitaler, virksomheder og centre - heriblandt både sygeplejersker, læger, forskere, udviklingskonsulenter - alle med en fælles intention om at skabe et netværk. 

Foruden netværk og dialog på kryds og tværs var omdrejningspunktet for opstartsmødet samskabelse af netværket. "Vi har fokus på at sikre, at det nyetablerede netværk giver mening for deltagerne. Uden deltagerne eksisterer netværket ikke. Samtlige deltagere var derfor med til at definere formål, indhold og rammer, så alle får mest muligt ud af at deltage i netværket fremover," fortæller Thit Fredens, der sammen med specialkonsulent, Eva Jacobsen, faciliterede dagen. 


 

Netværket skal bidrage til at styrke mulighederne for implementering og skalering af innovation

Netværket er etableret som et led i arbejdet med den overordnede strategi "Fokus og Forenkling", hvor der netop er vedtaget et nyt indsatsområde - "styrkelse af forskning og innovation". "Indsatsen skal bl.a. styrke implementering og skalering af innovation i Region Hovedstaden, hvilket netværket også skal understøtte samt sikre koordinering og vidensdeling på tværs af regionen," uddyber Eva Jacobsen.

Innovationsnetværket har i fællesskab defineret flg. mål og succeskriterier for 2016

  • Øget brug af interne kompetencer i Region Hovedstaden.

  • Kortlægning af min. 10 potentialer og min. 10 barrierer for innovation i Region Hovedstaden. 

  • Overblik over eksisterende innovation i Region Hovedstaden.

  • Afholdese af min. to bonusmøder i netværket. 

  • Øget netværk hos hver enkelt deltager; hver netværksdeltager har min. to sparringssessioner med en anden netværksdeltager.

  • Øget vidensdeling og spredning; min. 10 implementerede innovationer er delt i netværket og min. to er afprøvet eller planlægges afprøvet i en anden enhed/afdeling.

  • Øget synlighed om innovation; min. fire historier i lokale nyhedsbreve samt min. én historie i hhv. regionalt medie og landsdækkende medie. 

​Bonusmøder om business case som værktøj, innovative indkøb og IT-relaterende projekter m.fl.

Netværksdeltagerne ytrede desuden et ønske om at tilføje bonusmøder til den eksisterende møderække, der i dag består af fire møder. Bonusmøderne skal fokusere på aktuelle emner, der berører deltagerne eks. innovative/risikovillige indkøb, IT-relaterende projekter (muligheder/udfordringer), innovationsuddannelse osv. med ønsket om at dele viden og lære af hinandens erfaringer. Første bonusmøde er fastlagt den 14. marts og kommer til at omhandle business case som værktøj.


 

Belysning af potentialer og barrierer for innovation

Næste netværksmøde for alle innovatører er den 6. april kl. 14:00-17:00. Omdrejningspunktet for dette møde bliver belysning af potentialer og barrierer for innovation i Region Hovedstaden bl.a. med udgangspunkt i kon​​​​krete projekter. 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om netværket, og om hvem der deltager osv., er du velkommen til at kontakte Eva Jacobsen pr. mail. Find kontaktoplysninger i højre side. 

Redaktør