Invitation til inspirationsdag om Forskningens Døgn

​Hør hvordan andre hospitaler anvender Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er årets store videnskabsuge (uge 17), hvor forskere og forskningsinstitutioner landet over kan vise, hvad de arbejder med og fortælle de mange gode historier, som findes i forskningens verden.

Hospitalerne deltager på forskellig vis under Forskningens Døgn, og de seneste år har vist, at borgerne har stor interesse for at besøge hospitaler under Forskningens Døgn. Sekretariatet for Forskningens Døgn har valgt at arrangere to inspirationsdage, som udelukkende er for hospitaler.

Den 7. oktober kl. 10:00 til 15:00 på Gentofte Hospital
Adresse: Kildegårdsvej 28, Auditoriet i opg. 10 A & B, 2900 Hellerup
Tilmeldingsfrist: 1. okt.

Den 12. november kl. 10:00 til 15:00 på Hospitalsenhed Midt i Viborg
Adresse: Toldbodgade 12, 8800 Viborg, byg. 8, mødelokale 102
Tilmeldingsfrist: 4. nov.

På inspirationsdagene vil fokus være på, hvordan man deltager i festivalen, hvilke muligheder det giver, og hvilke arrangementer andre hospitaler førhen har bidraget med på Forskningens Døgn.

Herudover vil der være mulighed for erfaringsudveksling deltagerne imellem. Inspirationsdagen er for både erfarne, nye eller bare nysgerrige medarbejdere, som overvejer deltagelse i Forskningens Døgn. Deltagelse i inspirationsdagen forudsætter ikke, at man bliver arrangør på Forskningens Døgn.

Program for inspirationsdag
​Kl 10:00​Velkomst​
​Kl 10:20​Om Forskningens Døgn og rollen som arrangør
Kl. 11:45 Frokost
Kl. 12:45 Inspiration fra arrangører på Forskningens Døgn
Kl. 13:45 
Kage og kaffe
Kl. 14:00 
Erfaringsudveksling
Kl. 15:00 ​​Tak for i dag
Tilmelding
Tilmelding foregår ved at sende en e-mail til forsk@fi.dk​ med følgende informationer:

  1. ​Navn(e) på deltagere
  2. Titel/titler på deltagere
  3. E-mailadresse(r) på den/de tilmeldte
  4. Arbejdssted
  5. Hvilket arrangement I deltager i (Gentofte eller Viborg)
Arrangementet er gratis, og det er muligt at tilmelde op til to deltagere per hospital. Frist for tilmelding er en uge før arrangementet afvikles.
Redaktør