Vidensbrokernetværk skaber strategisk videndeling og samarbejde på tværs i Region Hovedstaden

​I juni 2015 blev vidensbrokernetværket etableret. Netværket er initeret og finansieret af Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), der er en ambitiøs politisk satsning, hvor innovative samarbejder, testforløb og ind køb tænkes tæt sammen. Målet er at kunne tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer og opnå konkrete resultater i stor skala og med et globalt markedspotentiale. 

​​For at løfte denne satsning har vidensbrokerne bl.a. haft til opgave at kortlægge regionens behandlingsmiljøer med henblik på at skabe et overblik over, hvor rustet regionen er til at arbejde med udvikling og test.

Netværket er etableret og administreret af Thit Fredens, innovationskonsulent i Enheden for Forskning og Innovation, Center for Regional Udvikling. Netværket startede op med en kick-off-workshop, hvor alle vidensbrokerne blev inviteret ind til at samskabe rammerne for det fremtidige arbejde. ​Derefter har netværket været organiseret med møder hver 14. dag. Vidensbrokernetværket ophører ved udgangen af år 2015. 

Hvem er vidensbrokere?

Der er fire vidensbrokere, der har været forankret på fire af regionens hospitaler:


Henriette Raashou fra CT Innovationsenheden, Radiologisk afdeling, Herlev og Gen
tofte Hospital. 

Line Langballe fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital. 


​​

Pernille Rahbek Simonsen fra InNOHvation1420, Nyt Hospital Nordsjælland.Kristian Bjarklev fra Urologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 
Derudover har Jacob
 Iversen, velfærdsteknolog og Social-IT-konsulent i Den Sociale Virksomhed, været tilkoblet netværket. 
IMG_3872 Henriette (beskåret).jpgLine (beskåret).jpgJakob Iversen.jpg

​​Erfaringer med udviklings- og testforløb, innovationsprojekter og offentlige og private samarbejder

Vidensbrokerne har bl.a. arbejdet med at indhente erfaringer fra både ansatte i Region Hovedstaden og private virksomheder, der har arbejdet med Region Hovedstaden med henblik på at definere potentialer og udfordringer i forhold til at arbejde med innovationsprojekter. I den forbindelse har vidensbrokerne, i samarbejde med Enheden for Forskning og Innovation, udviklet definitioner på udviklings- og testforløb. Dette overblik over mulige udviklings- og testforløb har til formål at gøre det gennemskueligt for både klinikken og private aktører at forstå, hvad der kræves i forhold til at udvikle og teste produkter og løsninger sammen. 

Videndeling og tværgående samarbejde

"Vidensbrokernetværket har været etableret på tværs af Region Hovedstaden, hvilket har skabt gode erfaringer i forhold til at målrette flere innovationsprojekter til at arbejde strategisk med videndeling og samarbejde på tværs af afdelinger på ét hospital, men også på tværs af hospitalerne i regionen. Dette har en afgørende betydning for at lykkes med både at implementere gode innovationer, men også at skalere allerede implementerede innovationer i fremtiden," Thit Fredens, innovationskonsulent, Enheden for Forskning og Innovation. 

Fra vidensbrokernetværk til Innovationsnetværk for alle innovatører i Region Hovedstaden

Vidensbrokernetværket har lagt kimen til, at der i år 2016 bliver etableret et innovationsnetværk, der går på tværs af hele Region Hovedstaden og er for alle medarbejdere, der i større eller mindre grad arbejder med innovation. Vidensbrokerne har foretaget spørgeskemaundersøgelser og interviews på hospitalerne, der viser, at der er et behov for at lave opsøgende arbejde i/på klinikkerne for at opfange og, sammen med industrien, realisere de behov, der findes i/på klinikkerne. Således bliver de erfaringer og den viden, der er opsamlet i vidensbrokernetværket, videreført til innovationsnetværket. Innovationsnetværket bliver dog forankret bredere, og alle innovatører i Region Hovedstaden er inviteret til at samskabe netværket.


Redaktør