Når et samarbejde er win-win

Hvidovre Hospital og QuantiBact A/S har netop indgået fordelagtigt samarbejde.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital og biotekvirksomheden QuantiBact har for nylig, med juridisk bistand fra VIF, indgået en aftale til stor gavn for begge parter. Samtlige hospitaler i Region Hovedstaden kan anvende en ny molekylærbiologisk analysetype, der er baseret på QuantiBacts nyudviklede teknologi. QuantiBact får derved afprøvet deres nye teknologi i det daglige arbejde med analyse af patientprøver, og aftalen indebærer desuden, at QuantiBact får en ret til at markedsføre analysen globalt.

Bedre og hurtigere diagnostik

QuantiBact udspringer af forskning på Hvidovre Hospital. Firmaets TINA-teknologi (Twisted Intercalating Nucleic Acid), gør det muligt at diagnosticere bl.a. infektionssygdomme hurtigere og mere nøjagtigt.

Hvidovre Hospital vil teste selv

I første omgang vil Klinisk Mikrobiologisk Afdeling analysere patientprøver for parasitinfektion i stedet for at sende prøverne til et eksternt laboratorium. Til det formål har afdelingen brug for at få udviklet en ny analyse, en opgave QuantiBacts nye forbedrede teknologi er særdeles velegnet til at løse.

Normalt medfører det licensbetaling, når man bruger en virksomheds teknologi, men QuantiBact har indvilget i, at brugen af den TINA-baserede analyse er gratis - ikke bare for Hvidovre Hospital men for alle hospitaler i Region Hovedstaden.

Ledende overlæge, dr.med. og ph.d. Christian Østergaard Andersen på Hvidovre Hospitals Klinisk Mikrobiologiske Afdeling fortæller, at anvendelse af TINA-teknologien forventes at medføre en forbedret diagnostik af parasitinfektioner og ikke mindst nedbringe prøvesvartiden til stor gavn for patientbehandlingen.

Teknologien bliver brugt

For QuantiBact betyder aftalen, at virksomhedens nye TINA-teknologi bliver anvendt ”i den virkelige verden”, og firmaet får desuden mulighed for at sparre med Hvidovre Hospital i udviklingsfasen. QuantiBacts kommercielle strategi går bl.a. ud på at licensere teknologien til store internationale virksomheder, som producerer og sælger diagnostiske ”kit”, og i den forbindelse vil Region Hovedstaden kunne fungere som et ”showroom” for QuantiBacts teknologi.

- Vi glæder os til samarbejdet med Region Hovedstaden, som giver os mulighed for at vise TINA-teknologiens potentiale som fremtidens diagnostiske platform, slutter Gorm Lisby fra QuantiBact.

Redaktør