Oprustning af bemanding i Jura og Kontrakter teamet

Grundet et​ øget fokus, blandt andet fra hospitalernes side, har der, i år 2015, været en stor stigning i antallet af kontrakter, som er blevet sendt til godkendese hos Jura og Kontrakter i Enheden for Forskning og Innovation. Af denne grund, og med henblik på at øge kompetencerne i teamet, er der blevet givet tilladelse til at tilføje yderligere årsværk til teamet. 

​I år 2015 har der, blandt andet grundet et øget fokus fra hospitalernes side, været en stor stigning i antallet af kontrakter, der er blevet sendt til godkendelse hos Jura og Kontrakter i Enheden for Forskning og Innovation. Det har betydet en øget sagsbyrde for de ansatte i teamet, hvilket har resulteret i længere svarfrister. 


Af denne grund, og med henblik på at øge kompetencerne i teamet, er der blevet givet tilladelse til at tilføje yderligere årsværk i teamet. Derfor vil der, allerede i slutningen af 2015, ske en udvidelse af teamet med ansættelse af endnu en jurist. Derudover planlægges der, i 2016, at ansatte en sektionsleder for teamet samt en til to jurister. 


Det vil betyde, at Jura og Kontrakter teamet har mulighed for at behandle kontrakterne inden for de fastsatte frister. Ligeledes vil det forhåbentlig give teamet mulighed for at indtaget yderligere juridiske opgaver.  

Redaktør