Salg af database giver store fordele

Rigshospitalet har indgået en aftale om salg af en endoskopidatabase til Simonsen & Weel.
Den færdigforhandlede aftale mellem Rigshospitalet og Simonsen & Weel indeholder fordelagtige vilkår, ikke bare for Rigshospitalet men også for de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden.

Udviklingen af databasen startede i 2002 af læge Martin Lundsgaard Hansen, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet og professor Lars Bo Svendsen, Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet, og gennem en udvikling over 11 år har Rigshospitalet fået et robust og velfungerende klinisk dokumentationsværktøj, der sammenarbejder med de eksisterende elektroniske journalsystemer.

Simonsen & Weel producerer og sælger billeddokumentationssystemet, UNICDOC, som fungerer sammen Rigshospitalets endoskopidatabase. Siden 2007 har Rigshospitalet arbejdet sammen Simonsen & Weel for at udvikle databasen, så den fungerer sammen med deres billeddokumentationssystem.

Region Hovedstaden skal være sparringspartner for udvikling af nyt system

Simonsen & Weel vil gerne bruge Rigshospitalet og de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden som sparringspartner til udviklingen af deres UNICDOC-system. Firmaet vil gerne høre, hvordan systemet virker, og hvad der skal til for at det forbedres.

Simonsen & Weel betaler for udviklingen af systemet, og hverken Rigshospitalet eller de øvrige hospitaler har pligt til at købe eller bruge systemet.

Adm. direktør i Simonsen & Weel, Rolf Bladt, er glad for aftalen, da den er en enestående chance for at være med til at udvikle et system, som er baseret på kundens ønsker og ikke på basis af, hvad der er teknisk muligt. - Noget af det vigtigste er, at systemet er intuitivt og nemt at betjene, resten er ingeniørarbejde, udtaler Rolf Bladt.

- Vi forventer os meget af samarbejdet mellem Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Simonsen & Weel, og det er planen, at vi vil eksportere systemet til hele verden, når vi er færdige med at implementere de nye specialer samt at oversætte databasen til flere sprog. Vi har allerede en række interesserede distributører, og til efteråret inviterer vi en række udenlandske distributører og deres potentilelle kunder (udenlandske hospitaler) til København for at se systemet i funktion, siger Rolf Bladt.

Gratis licenser, support og rabat til Region Hovedstaden

Til gengæld for feedback på systemet leverer Simonsen & Weel gratis licenser til Rigshospitalet og alle de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden, som bruger UNICDOC-systemet. Herudover yder de gratis support på systemet.

Om databasen fortæller professor, overlæge, dr.med. Lars Bo Svendsen: - Ved samarbejdet med UNICDOC har databasen opnået akkrediteringsniveau, og i forbindelse med den fortsatte udvikling af systemet på operationsstuer og endoskopienheder på Rigshospitalet har vi opnået en meget let tilgængelig og god funktionalitet.
Systemet indeholder nu mange raffinerede modaliteter og kan dokumentere alle slags skærmviste data direkte i den elektroniske patientjournal for endoskopi.

- Fremtiden bør være en fælles platform i mindst regionalt regi, hvor regionen er eksempel på, hvordan en fælles endoskopi elektronisk journal kan implementeres i større sammenhæng. Indtil da styrkes samarbejdet med industrien og udviklingen på operationsstuer og endoskopienheder. Vi glæder os over det fortsatte samarbejde, siger Lars Bo Svendsen. ​
Redaktør