Succesfuldt offentlig-privat samarbejde mellem Hvidovre Hospital og spansk biotekselskab

Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital og spanske Genomica S.A.U. i fordelagtigt samarbejde.

​​

Mennesker er forskellige, og derfor reagerer vi også forskelligt på samme type medicin. Forskellene er oftest genetisk betingede, og i en række tilfælde giver en genetisk test mulighed for på forhånd at identificere de patienter, som vil have gavn af en bestemt type medicin og omvendt også de patienter, hvorpå den ikke har nogen effekt. Muligheden for på forhånd at kende effekten af en given medicin rummer store fordele. Dels giver det en økonomisk gevinst, da man ikke bruger medicinen på patienter, der ikke har gavn af den, og dels kan man hurtigere give den korrekte behandling.

Ny cancerdiagnostisk test

Patologiafdelingen og Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital har i et mindre offentlig-privat samarbejde udviklet en ny cancerdiagnostisk test til brug ved behandling af mave-tarm-kræft. Testen er med til at bestemme mave-tarm-kræftpatienters onkologiske behandlingsforløb.

- Der er tale om virkelig dyre diagnostiske analyser, og en af bevæggrundene for at udvikle en ny test var netop at udvikle noget, som var hurtigere, bedre og billigere, fortæller seniorforsker Jesper Bonde fra Patologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Derfor identificerede og igangsatte vi et samarbejde med det multinationale biotekselskab Genomica S.A.U. Et samarbejde som nu har ført til en ny biomarkørtest.

Utraditionel andel af omsætningen

I salg af testen får Hvidovre Hospital en andel af omsætningen, og dette vel og mærke uden patentering og uden, at hospitalet har afgivet suverænitet over de IP-rettigheder (Intellectual Property), som konceptet udgør. Det er en nyskabende tilgang til offentlig-privat samarbejde. VIFs jurister hjalp desuden til med samarbejdsaftalen.

Lynhurtigt projektforløb

Hvidovre Hospitals Patologiafdeling og Genomica har kun brugt 18 måneder på at udarbejde konceptet, gennemføre proof-of-concept samt et klinisk valideringsstudie. Det har ført til, at produktet ”Cancer Mutation Analysis Array” nu er markedsført på alle markeder med undtagelse af USA og Canada, og produktet lanceres i Kina om tre måneder.

Populær test

Den seneste gode nyhed for udviklingsprojektet er, at to lægemiddelvirksomheder, der begge leverer onkologiske behandlingsstoffer, har valgt at tilkøbe ”Cancer Mutation Analysis Array” til alle mave-tarm-kræftpatienter. Det gælder i første omgang i hele Spanien, men hertil kommer, at selskaberne overvejer at udvide ordningen til Italien, Grækenland og muligvis Frankrig.

- Det er en rigtig spændende nyhed. Herhjemme udfører vi årligt 400-500 analyser, hvoraf de ca. 140 foretages på Hvidovre Hospital. De to lægemiddelvirksomheder har alene i 4. kvartal 2012 bestilt mere end 300 test, fortæller Jesper Bonde.

Samarbejdet med Genomica fortsætter

Samarbejdet mellem Hvidovre Hospital og Genomica omkring innovativ cancerdiagnostik fortsætter. Nu med fokus på udvikling af en biomarkøranalyse i forbindelse med lunge-, modermærke- og brystkræft.

- Når først en gensidig positiv samarbejdsånd er på plads mellem parterne, så kan det gå hurtigt. Og vi har heldigvis mange ideer og erfaringer fra rutinediagnostikken, som på sigt kan blive til nye, bedre analyser, siger Jesper Bonde.
Redaktør