Samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet

​Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden har indgået en aftale om etablering af et tættere samarbejde på områder af faglig og strategisk interesse for begge parter.

Rammeaftale mellem DTU og Region Hovedstaden

Den fælles ambition med aftalen er konkret, at:

  • Positionerer hovedstadsområdet - Greater Copenhagen som en innovativ, bæredygtig og værdiskabende region.
  • Fremme miljøtiltag og bæredygtige tiltag – herunder trafikale løsninger
  • Fremme klinisk forskning og udvikling inden for teknologier til sundhedsvæsenet
  • Bidrage til bæredygtig drift og udvikling af fremtidens hospitaler
  • Øge samarbejdet inden for relevante uddannelser

Rammeaftale mellem DTU og Region Hovedstaden (pdf. åbner i nyt vindue)

Etablering af delestillinger mellem DTU og Region Hovedstaden

DTU og regionen har indgået en aftale som giver DTU-ansatte medarbejdere mulighed for, via en formel ansættelse at blive tilknyttes relevante faglige forskningsmiljøer på regionens hospitaler mv. Region Hovedstadens ansatte læger og ingeniører mv. kan tilsvarende via en formel ansættelse få tilknytning til DTU-institutter, der arbejder med sundhedsteknologiske og andre relevante forskningsområder.

Institutter og kliniske afdelinger, der ønsker at etablere en klinisk delestilling, skal følge en proces aftalt mellem DTU og Region Hovedstaden.

Læs mere om delestillinger på DTU´s hjemmeside
Beskrivelse af den nærmere proces og rammer for etablering af delestillinger (pdf. åbner i nyt vindue).

Redaktør