VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi

Region Hovedstaden ønsker gennem VihTek at bidrage til udvikling og innovation af nye hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.​
Videncenterets egen hjemmeside kan du finde på www.regionh.dk/vihtek

 Om videncenteret

VihTek​ er et regionalt videncenter, fysisk placeret på Rigshospitalet Glostrup, som skal skabe overblik over eksisterende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger samt bidrage til forskning, udvikling og innovation på området. ​​​​

På videncenterets hjemmeside:​ https://www.regionh.dk/vihtek​ kan du blandt andet læse om vores projekter, få indsigt i vores research og dokumentation af områder indenfor hjælpemidler og velfærdsteknologi samt få hjælp til research på velfærdsteknologiske løsninger.

VihTek's strategiske indsatsområder:

- Bedre rehabilitering på hospitalerne
- Forebyggelse af komplikationer ved hospitalsindlæggelser
- Tværsektorielt samarbejde​

VihTeks 3 arbejdss​por:

Viden & Formidling:

VihTek skaber overblik over og identificerer nye løsninger der kan skabe værdi i Region Hovedstaden og formidler denne viden til relevante aktører

Test & Implementering:​

VihTek bidrager til at introducere mere effektiv  teknologi ved at foretage afprøvninger og evalueringer med henblik på beskrivelse af best practice

Udvikling & Innovation:

VihTek bidrager til ny effektiv teknologi ved at lave praksisnære udviklingsprojekter i tæt samarbejde med klinikker, uddannelsesinstitutioner og virksomheder ​

Kontaktinformationer:

VihTek - ​​Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi
Rigshospitalet Glostrup
Ndr. Ringvej 57
Indgang 8, 5. sal 
2600 Glostrup​
Mail: rh-vihtek@regionh.dk
Tlf: 38 63 45 62​