Registerforskningsforsøg (projekter anmeldt før 2012)

​Da der ikke udføres forsøg på forsøgsdeltagere, men udelukkende på biologisk materiale, kan der ikke optræde alvorlige hændelser eller alvorlige bivirkninger.​

Redaktør